©  BELGA

Na golf van beschuldigingen aan adres Gert Vande Broek verleent Volley Vlaanderen medewerking aan onderzoek

De Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen boog zich in zijn zitting van 14 december 2021 over de berichten van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Gert Vande Broeck, bondscoach van het vrouwenvolleybalteam. De federatie zal haar volledige medewerking verlenen aan het lopende onderzoek van het Bondsparket. Het Bondsparket heeft de bevoegdheid om in volledige onafhankelijkheid onder meer elke vorm van grensoverschrijdend gedrag binnen de context van Volley Vlaanderen vzw te onderzoeken.

vva

Verder wil Volley Vlaanderen inzetten op het aanbieden van een gezonde én veilige sportomgeving in elke club én op elk niveau. Dat zegt de federatie in een mededeling. “De federatie beklemtoont hierbij dat sinds jaren hiervoor de nodige procedures opgesteld werden en dat indien er een vraag, vermoeden of klacht is over grensoverschrijdend gedrag hiervan melding kan worden gemaakt via vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be”, staat er te lezen.

“In het kader van de recente gebeurtenissen, zal de federatie een verdere optimalisatie nastreven. De resultaten hiervan zullen als basis dienen van eventuele nieuwe maatregelen die volledig ten dienste zullen staan van de opleiding en ontplooiing van al onze atleten, zowel op sportief als op mentaal vlak,” besluit Jean-Paul De Buysscher, voorzitter van Volley Vlaanderen.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio