Ondanks unaniem verzet blijft Zwijndrecht bij regio Antwerpen horen

Zwijndrecht -

Zwijndrecht blijft bij de regio Antwerpen horen, hoewel de gemeente dat zelf niet wil. In zijn antwoord op een verzoekschrift van de Zwijndrechtse gemeenteraadsleden schrijft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) dat een wijziging niet aan de orde is.

David Van TurnhoutBron: Belga

De regering nam in maart het besluit om Vlaanderen op te delen in zeventien regio’s. Bedoeling van die regiovorming was om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen tussen afvalintercommunales, politiezones, hulpverleningszones, enzovoort. Gemeenten kunnen zonder uitdrukkelijke motivering niet langer samenwerkingen opzetten over de grenzen van de regio’s heen. De regio’s zelf kunnen wel partnerschappen aangaan met elkaar.

Zwijndrecht had nadrukkelijk gevraagd om bij de regio Waasland te mogen horen en niet bij Antwerpen. Dat verzoek werd niet ingewilligd. Meerderheid en oppositie in de gemeente verzetten zich unaniem tegen de beslissing. “Zolang ik op deze stoel zit, verandert er hier niets”, liet burgemeester André Van de Vyver (Groen) optekenen.

Het Vlaams Parlement behandelde dinsdag een verzoekschrift om de minister ertoe te bewegen op de beslissing terug te komen. In zijn antwoord geeft Somers aan dat Zwijndrecht wel degelijk had gevraagd om bij het Waasland te horen, omdat de meeste van de samenwerkingen op dit moment in die richting gaan. “Dat standpunt werd ondersteund door de Wase gemeenten”, schrijft Somers. “Dat zijn enkele van de puzzelstukken in de regioafbakening. Maar de puzzel heeft ook nog andere stukken. Er is het advies van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Zij vroeg om de referentieregio’s zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij de indeling in vervoerregio’s. Zwijndrecht maakt deel uit van vervoerregio Antwerpen.”

Omdat ook de stad Antwerpen had gevraagd om Zwijndrecht bij haar regio te laten aansluiten, besloot de Vlaamse regering dat in te willigen. Een herziening komt er niet.

Onbegrijpelijk, vonden onder meer Vooruit en Groen dinsdag in het parlement. “De manier van aanpak lijkt mij een topdown-benadering, wat toch absoluut niet het uitgangspunt was van de regiovorming”, zei Kurt De Loor van Vooruit. “Ik vrees dat dit het draagvlak voor de regiovorming zal uithollen.”

“Het is onbegrijpelijk dat de minister ook na een verzoekschrift Oost-Indisch doof blijft”, vond ook Jeremie Vaneeckhout van Groen. “Een minister die spreekt over lokale autonomie, over keuzes maken op een natuurlijke manier en bestaande samenwerkingen versterken.”

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio