Tweede wolf in provincie: waarnemingen in Zoersel en Zandhoven, sporen in Geel

Zoersel, Zandhoven, Schilde -

Vorige week raakte al bekend dat een zwervende wolf - Klaas(je) - vanuit Nederland de grens is overgestoken en minstens tijdelijk zijn intrek heeft genomen in het Grenspark Kalmthoutse Heide en de omliggende Vlaamse en Nederlandse natuurgebieden. Welkom Wolf maakt bekend dat er nu nog sterke aanwijzingen zijn van een tweede wolf in de regio Zoersel-Zandhoven-Schilde. In Geel werden al sporen gevonden. Wellicht gaat het om een jong uit de Limburgse roedel.

Kristin Matthyssen

LEES OOK. Bezorgdheid in Olmen na vijf dode schapen door wolvenaanval: “Het dier doodt niet voor de lol”

De eerste wolf die nu in de grensstreek Essen-Kalmhout zwerft, verscheen al op 10 november op de radar van Welkom Wolf, toen die nog in de Ooijpolder bij Nijmegen liep. “We gaan ervan uit dat deze wolf daar nog steeds aanwezig is. Vanochtend werd nog schade gemeld aan de Nederlandse kant van de grens. Het is voorlopig onduidelijk of het om een mannetje of een vrouwtje gaat”, aldus Jan Loos van Welkom Wolf. “Vandaar dat we hem of haar Klaas(je) noemen.”

Ondertussen staat ook vast dat vorige week nog een tweede wolf door de provincie Antwerpen is getrokken. “Welkom Wolf ontving meerdere meldingen, eerst uit Geel (8 december) en daarna uit Zandhoven en Zoersel (9 december). Uit getuigenissen uit Zoersel, pootafdrukken en een video uit Zandhoven weten we zeker dat het om een wolf gaat, zo goed als zeker een mannetje”, zegt Loos. “De pootafdruk in Geel was groot, tien centimeter zonder nagels. Ook de video uit Zandhoven toont een forse wolf met zware borst, een ander type dan wolf Klaas(je) uit de grensstreek Essen-Kalmthout.”

Een stevige pootafdruk van een wolf in Geel. 

Een stevige pootafdruk van een wolf in Geel. ©  Welkom Wolf

Babysit

De kans is reëel dat de tweede zwerver één van de jaarlingen uit het Limburgse roedel is, maar helemaal zeker is dat niet. “We weten dat de twee mannelijke jaarlingen - welpen die geboren zijn in 2020 - nu elk ogenblik kunnen besluiten om de wijde wereld in te trekken, op zoek naar een eigen territorium en een partner. Het voorbije voorjaar en zomer hebben ze hun ouders August en Noëlla geholpen om de welpen van 2021 te voeden en te beschermen, maar hun taak als babysit zit er nu op. Het is dus mogelijk dat één van de jaarlingen vertrokken is uit Limburg en via Geel naar Zandhoven en Zoersel is gelopen. De wolf zou het Albertkanaal gevolgd hebben in Geel en in Larum over de brug gelopen zijn. Ter hoogte van Viersel/Zandhoven heeft hij het Albertkanaal verlaten om dan richting Zoersel te lopen. Buiten de video in Zandhoven waren er veel zichtwaarnemingen. In Zoersel liep de wolf zelfs een tijdlang over een straat in een wijk ’s avonds waardoor auto’s moesten vertragen. Ook in Zandhoven zagen mensen hem op straat lopen.

Noëlla, mogelijk dus de moeder van deze jonge wolf, zwierf rond de kerstperiode van 2019 door Zoersel en Malle. Eerder zat ook wolf Billie, later gedood in Frankrijk, al eens in de grensstreek Zandhoven-Nijlen-Grobbendonk.

Waar de tweede zwerver zich nu bevindt, is onduidelijk. Hij kan al het land uit zijn, maar hij zou ook nog in de provincie Antwerpen kunnen ronddolen.

De voorbije week werd ook schade gemeld uit ‘s-Gravenwezel (Schilde). Afgelopen weekend werden twee schapen gedood in Sint-Job-in-‘t-Goor in de Bethaniënlei en de Grovedreef. Dat ligt vlakbij Schilde, Sint-Antonius (Zoersel) en de Brechtse Heide. Het schadegeval in ‘s-Gravenwezel kan onmogelijk aan de ‘Zandhovense’ wolf worden toegeschreven, omdat hij toen nog met zekerheid in Geel zat. Welkom Wolf vermoedt daarom dat als de twee dode schapen in Sint-Job wolvenwerk zijn, dit ook eerder aan Klaas(je) dan aan de uit Limburg afgezakte wolf toe te schrijven is. Maar het kan allebei. Een wolf kan vijftig kilometer op een nacht lopen.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek kwam telkens ter plaatse om DNA-stalen te nemen. Het onderzoek kan wel enkele weken tot twee maanden duren.

Puur afgaande op de fysieke verschijning, lijkt de via Geel, Zandhoven en Zoersel afgezakte Limburgse wolf om een mannetje te gaan, terwijl de uit Duitsland en Nederland afkomstige Klaas(je) eerder ranker van lijf is en meer op een vrouwtje lijkt. Dat de twee nu blijkbaar in elkaars richting lopen, is zeer intrigerend. “Wolven vinden elkaar in hun territorium via drollen, urinesporen en klieren tussen de poten”, legt Jan Loos uit. “Maar hier gaat het wel over enorme afstanden. Toch is het al eerder gebeurd dat een wolf en een wolvin elkaar vanop deze afstanden tegemoet lopen en vinden, denk maar aan August en Noëlla. Het is fascinerend en iets dat wetenschappelijk nog niet verder uitgeklaard is.”

Extra alert

Welkom Wolf roept alle kleinveehouders in de hele provincie Antwerpen op om extra alert te zijn en hun dieren extra te beschermen met schrikdraad of ze ‘s nachts op stal te zetten. Pijnlijk detail is wel dat in het grootste deel van de provincie Antwerpen – in tegenstelling tot Limburg – nog geen subsidies beschikbaar zijn voor preventieve maatregelen zoals wolf-proof schrikdraadomheiningen.

De Vlaamse overheid stelt die subsidies pas beschikbaar als een wolf ergens minstens 6 maanden gevestigd is en als territoriaal kan worden beschouwd. Nochtans kunnen zwervende wolven ook veel schade aanrichten. Ze kennen het gebied niet waar ze doorheen trekken en kiezen vaak voor een snelle hap langs de route; niet zelden is dat een onbeschermd schaap. De komende jaren zullen steeds vaker zwervende wolven door Vlaanderen trekken, zeker door de provincies Antwerpen en Limburg.

Welkom Wolf roept iedereen op om waarnemingen van wolven of vermoedelijke wolven te melden via 0495-32 53 30 of wolven@landschapvzw.be. Alle info over wolven en wolfwerende maatregelen om vee te beschermen vind je op www.welkomwolf.be.

Vastgoed

Jobs in de regio