Persmagistraat over assisenproces achter gesloten deuren: “Maatschappelijke tendens”

Het assisenproces van Steve Bakelmans wordt volledig achter gesloten deuren gevoerd, op vraag van de burgerlijke partij. Het is uitzonderlijk, maar het is tegelijk ook een maatschappelijke tendens dat er meer aandacht is voor slachtoffers van zedenmisdrijven. “De burgerlijke partijen in deze zaak willen liever niet dat alle intieme details op straat liggen en het hof is hen daarin gevolgd”, zegt persmagistraat Jo Daenen.

Maaike Floor

LEES OOK. “Bescherming privéleven primeert”: waarom assisenproces over moord op Julie Van Espen achter gesloten deuren doorgaat

Tot en met het laatste woord van beschuldigde Steve Bakelmans zullen de deuren van de assisenzaal dus dicht blijven voor de pers en het publiek. “Er zijn nog maar enkele assisenzaken geweest waarbij dat gebeurd is. Als tussenoplossing worden de deuren soms voor bepaalde getuigenissen gesloten, maar in dit geval is er gekozen voor een volledige sluiting”, licht persmagistraat Jo Daenen toe. “Waarschijnlijk omdat er ook te veel getuigen komen die aan de persoonlijke levenssfeer raken.”

LEES OOK. Assisenproces Julie Van Espen gaat door achter gesloten deuren: hoe uitzonderlijk is dat?

Jo Daenen plaatst de beslissing van het hof ook in een maatschappelijke tendens. “Er is de laatste jaren meer aandacht gekomen voor slachtoffers van zedenzaken.” Advocaat John Maes verwees ook al naar de aanbevelingen van de Hoge Raad van Justitie en het wetsvoorstel om voor de behandeling van zedenfeiten de situatie van openbaarheid om te keren, dus dat de deuren alleen bij uitzondering geopend zullen worden. Jo Daenen: “Burgerlijke partijen en slachtoffers hebben al een lange weg afgelegd en krijgen tegenwoordig een prominentere rol in een proces.” Ook de uitzonderlijke media-aandacht kan wel een rol hebben gespeeld.

Tot het wetsvoorstel effectief gestemd is, zullen de advocaten dus nog expliciet een verzoek tot de voorzitter moeten richten om de deuren van de rechtszaal te laten sluiten. Als het wetsvoorstel van kracht is, zal er eerst een tussenarrest geveld moeten worden om de zitting openbaar te kunnen laten doorgaan.

In de zaak van Steve Bakelmans zullen de deuren volgende week dinsdag pas weer openen, na alle pleidooien en zijn laatste woord. Dan zal de voorzitter de vragen voorlezen waarop de juryleden moeten antwoorden en erna volgt het beraad over de schuld. Ook de uitspraak is openbaar, net als de pleidooien en de uitspraak over de strafmaat. Komen er in die debatten dan geen gruwelijke details naar boven over de manier waarop Bakelmans de feiten pleegde? Jo Daenen: “Dat zal vermoedelijk niet meer zijn dan op dit moment al in de pers geweest is.”

LEES OOK. Het vrolijke meisje werd een symbool: waarom de moord op Julie Van Espen zoveel teweegbracht

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio