© Dirk Vertommen

Schepencollege wil belastingen verhogen en verlagen

Bornem -

Het schepencollege van Bornem gaat de gemeenteraad volgende dinsdag voorstellen om de aanvullende de personenbelasting een heel klein beetje te verlagen, maar de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing te verhogen.

Guy Delforge

Als de gemeenteraad akkoord gaat, daalt de aanvullende de personenbelasting in Bornem van 7,5 naar 7,3%. Tegelijk worden de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing wel verhoogd van 929 naar 989. “Zo ontvangen we 230.000 euro minder vanuit de personenbelasting en 700.000 euro meer vanuit de onroerende voorheffing”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA). “We hadden bij het begin van de legislatuur aangekondigd dat het niet onze intentie was om belastingen te verhogen, maar we kunnen niet anders.”

De burgemeester noemt een aantal redenen waarom de bijsturing van de meerjarenplanning nodig is. “We krijgen vanaf 2022 minder dividenden van gas en elektriciteit. In 2025 zelfs 491.800 euro minder dan oorspronkelijk gepland was. In oktober hadden we al een indexaanpassing en vermoedelijk komt uiterlijk in maart al de volgende. Dat betekent al een jaarlijkse meeruitgave van 600.000 euro en het is niet uitgesloten dat er de komende jaren nog indexaanpassingen volgen.”

Extra kosten

Door de pandemie kreeg de gemeente ook minder geld binnen, terwijl er wel extra kosten waren. “In 2019 had het Autonoom Gemeentebedrijf 1,6 miljoen euro inkomsten. Het gaat dan vooral om ticketverkoop van cultuurcentrum Ter Dilft en inkomsten van de sportinfrastructuur in het Breeven. In 2020 daalde dat net onder de 990.000 euro, in 2021 zal dat nog minder zijn”, zegt Joos.

Kristof Joos. 

Kristof Joos. © Guy Delforge

Overigens zullen niet alleen de inwoners, maar ook de bedrijven in Bornem meer belastingen moeten betalen. “We voeren een wijziging door bij de bedrijfsbelasting”, zegt Joos. “Van een vast tarief per schijf gaan we naar een tarief per vierkante meter. De kleine kmo’s blijven vrijgesteld, maar de tarieven voor de grotere bedrijven komen in lijn met tarieven van de gemeenten in de ruime regio.”

Door ook wat investeringen te herschikken en het personeelsbestand te optimaliseren, hoopt het gemeentebestuur over de hele bestuursperiode iets meer dan 42 miljoen te investeren en in 2025 een autofinancieringsmarge van 439.096 euro te behouden. Die autofinancieringsmarge geeft aan of een gemeente financieel gezond is, vooral op basis van de vraag of de gemeente in staat is om alle kosten en de lopende leningen af te betalen en nog overschot te hebben.

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio