Themabeeld 

Themabeeld ©  BELGA

Europese Commissie wil politieachtervolging over de grens makkelijker maken

Gestroomlijnde afspraken voor grensoverschrijdende achtervolgingen en gezamenlijke patrouilles, beveiligde berichtentools, nationale contactpunten... De Europese Commissie heeft woensdag een rist voorstellen gepresenteerd die het voor politiediensten makkelijker moeten maken om over de grenzen heen achter criminelen aan te gaan.

jvhBron: Belga

Zware misdaad is vaak grensoverschrijdend. Zo is volgens Europol bijna 70% van de criminele netwerken actief in meer dan drie EU-lidstaten. Politiediensten moeten dus meer dan ooit over de grenzen heen samenwerken, maar de bestaande Europese afspraken zijn volgens de Commissie niet duidelijk genoeg en laten nog steeds tal van praktische hinderpalen bestaan. 

Zo moeten politieagenten uit sommige lidstaten momenteel tot zeven uiteenlopende nationale regels volgen wanneer ze criminelen op de hielen zitten en achtervolgen in hun buurlanden. Het kan ook nog steeds gebeuren dat incompatible uitrustingen hen beletten om te communiceren met de plaatselijke collega’s. 

Hoewel politieoperaties en strafrechtelijk onderzoek nationale bevoegdheden blijven, maakt eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson zich sterk dat de nieuwe voorstellen praktische oplossingen zullen aanreiken. In een aanbeveling aan de lidstaten stelt ze gemeenschappelijke normen voor gezamenlijke patrouilles en politie-optreden op het grondgebied van een andere lidstaat voor. Het voorstel bevat een gemeenschappelijke lijst van misdrijven waarvoor grensoverschrijdende achtervolging mogelijk is, en voorziet veilige berichtentools voor communicatie met de collega’s uit het land waar de achtervolging plaatsvindt. 

Informatiedoorstroming

Daarnaast heeft de Commissie een richtlijn voor een betere informatiedoorstroming tussen politiediensten klaargestoomd. Elke lidstaat zou bijvoorbeeld over een contactpunt moeten beschikken dat dag en nacht operationeel is en als uniek loket fungeert. In dringende zaken zou de gevraagde info binnen acht uur doorgespeeld moeten worden, en in andere gevallen niet later dan zeven dagen na de aanvraag.

Het pakket omvat tenslotte een verordening die de geautomatiseerde gegevensuitwisseling herziet. Dat zou onder meer uitgebreid worden naar politiegegevens en gezichtsopnamen van verdachten en veroordeelde criminelen. Het moet helpen om verbanden tussen misdrijven in verschillende landen beter op te sporen. De Commissie wil het grote aantal verbindingen tussen de afzonderlijke nationale databanken ook vervangen door een centrale router waarmee de nationale databanken zich kunnen verbinden.

Vastgoed

Jobs in de regio