Katleen Vantyghem (N-VA), Sarah Wouters (Groen) en Eric Verbist (CD&V). 

Katleen Vantyghem (N-VA), Sarah Wouters (Groen) en Eric Verbist (CD&V). ©   Dirk Vertommen

Drie Heistse schepenen nemen ontslag (en leggen meteen daarna weer de eed af)

Heist-op-den-Berg -

Drie schepenen dienen dinsdag hun ontslag in tijdens de digitale versie van de gemeenteraad in Heist-op-den-Berg. Meteen daarna leggen ze opnieuw hun eed af. “Een technische zaak”, zo klinkt het.

Bert Provoost

Wie zich alleen op agendapunt 5 baseert, zou kunnen denken dat er een onverwachte omwenteling plaatsgrijpt binnen het Heistse schepencollege. Schepenen Eric Verbist (CD&V), Katleen Vantyghem (N-VA) en Sarah Wouters (Groen) nemen namelijk ontslag, hoewel hun mandaat in principe nog verder loopt. De onderbreking van hun schepenambt duurt wel maar hoogstens enkele minuten, want in agendapunt 6 leggen ze al opnieuw de eed af.

Waarom is dat rondje ontslag nemen en opnieuw de eed afleggen nodig? “Op deze manier kunnen we de afspraken nakomen die we aan het begin van de legislatuur gemaakt hebben”, legt burgemeester Luc Vleugels (CD&V) uit. “We hadden afgesproken dat huidig schepen Jan Moons halverwege de legislatuur burgemeester zou worden en dat David Geerts (PRO Heist, red.) hem zou opvolgen als eerste schepen. We waren in de veronderstelling dat de schepen die vermeld staat als opvolger ook de rangorde als schepen overneemt, maar dat bleek niet het geval.”

Coalitieakkoord respecteren

Geerts staat op de voordrachtakte ingevuld als opvolger van schepen Moons, maar daardoor zou hij opnieuw de eed moeten afleggen. En wie de eed aflegt, sluit volgens het nieuwe decreet achteraan in de rij aan in de rangorde. Daardoor zou Geerts hoogstens vierde schepen worden. “De afspraak dat ik eerste schepen zou worden, is gemaakt in het kader van de verhoudingen binnen het coalitieakkoord. Dat akkoord willen ze nu respecteren”, zegt David Geerts zelf.

Een eerste schepen staat het hoogste in de rangorde van de schepenen en vervangt de burgemeester als die niet beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens vakanties. “De enige oplossing bleek erin te bestaan dat drie schepenen ontslag nemen om dan meteen weer de eed af te leggen. Zo ontstaat de volgorde die afgesproken was en wordt David Geerts eerste schepen. De ontslagen zijn dus een puur technische zaak”, zegt Luc Vleugels.

Daarnaast moest er toch ook al een wijziging worden goedgekeurd ten opzichte van de voordrachtakte. Carl De Bie ziet bij Open Vld namelijk af van zijn schepenambt en laat zich vervangen door nieuwkomer Eva Van den Brande. Kelly Van Tendeloo en Luc Vleugels verdwijnen na nieuwjaar zoals afgesproken ook uit het college en worden vervangen door Carl Verelst en Dirk Van Noten.

De ontslagen gebeuren opdat David Geerts zoals afgesproken eerste schepen kan worden.

De ontslagen gebeuren opdat David Geerts zoals afgesproken eerste schepen kan worden. © DV

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio