Via JobRoad worden onder meer vacatures bij Albert Heijn ingevuld. 

Via JobRoad worden onder meer vacatures bij Albert Heijn ingevuld. © Dirk Vertommen

JobRoad en Mechelen helpen werkzoekenden met afstand tot arbeidsmarkt aan een job

Mechelen -

De stad Mechelen en JobRoad gaan intensiever samenwerken om jonge werkzoekenden aan een job te helpen. Het gaat om mensen uit kansengroepen die een afstand hebben tot het aanbod op de reguliere arbeidsmarkt. Momenteel loopt een eerste traject in samenwerking met Albert Heijn en Lidl.

Stijn Van de Sande

JobRoad is een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een job probeert te helpen. Dat gebeurt via projectdagen waar werkgevers gekoppeld worden aan de werkzoekenden. Tot en met september 2022 gaat de stad Mechelen een intensievere samenwerking aan met de organisatie om zo Mechelse werklozen aan de slag te helpen.

Er werd een eerste projectdag georganiseerd in samenwerking met supermarkten Albert Heijn en Lidl in winkelpark Malinas. Die was voorbehouden voor cliënten die werden aangebracht door het Sociaal Huis. De kandidaten werden gescreend en mogen binnenkort op bedrijfsbezoek in de winkels. Daarna vinden samen met de mensen van JobRoad sollicitatiegesprekken plaats. Het is de ambitie om minimaal 30% van de kandidaten aan het werk te krijgen.

Win-win

“We zitten in Mechelen met een aantal werklozen dat maar moeilijk aan een job geraakt. Nochtans staan er voldoende vacatures open, maar vinden werknemer en werkgever elkaar niet altijd”, zeggen schepenen van Economie Greet Geypen en Sociale Zaken Gabriella De Francesco (beiden Vld-Groen-m+). “Via dit traject ligt de focus eerder op motivatie, leervermogen en relevante ervaring dan op diploma, competentieniveau of kennis. Dat deze gemotiveerde werkzoekenden aan de slag kunnen, is een win-win.”

De volgende ‘matchmaking-dag’ van JobRoad vindt plaats in maart 2022 en staat open voor alle werkzoekenden. Later komen er ook nog twee edities die worden voorbehouden voor cliënten die in begeleiding zijn bij het Sociaal Huis.

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio