Een auto rijdt in de Col. Silvertopstraat van de Grote Markt richting de rotonde aan Cop. Ook in de andere richting is nu weer verkeer mogelijk. 

Een auto rijdt in de Col. Silvertopstraat van de Grote Markt richting de rotonde aan Cop. Ook in de andere richting is nu weer verkeer mogelijk. © bar

Colonel Silvertopstraat weer in beide richtingen inrijdbaar

Boom -

In de Colonel Silvertopstraat is opnieuw verkeer in beide richtingen mogelijk. De proefopstelling waarbij vanaf de rotonde aan parking Kil/Cop Tools het verkeer niet meer richting Grote Markt kon rijden, had niet het gewenste effect.

De proefopstelling werd twee maanden geleden ingevoerd om sluipverkeer uit het centrum te mijden. “De Kaai wordt nu vaak gebruikt als sluipweg”, zegt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Met de geplande werken aan de Kaai vreesden de bewoners van de Groene Hofstraat dat al het verkeer zich zou verplaatsen naar de straten rond de Grote Markt en de Groene Hofstraat in het bijzonder.”

“Uit de tellingen die werden uitgevoerd, is gebleken dat in de nieuwe situatie het verkeer in de Groene Hofstraat niet significant is gedaald. Daartegenover werd vastgesteld dat de invoering van het eenrichtingsverkeer tot files leidde in de E. Vanderveldestraat en de Broekweg. Tijdens de spits stonden ze soms zelfs aan te schuiven vanaf het industrieterrein. Daarom hebben we beslist om na afronding van de tellingen met onmiddellijke ingang de proefopstelling stop te zetten”, verduidelijkt de schepen.

“Het was niettemin een leerrijk experiment dat een goed inzicht gaf in de verkeersstromen richting handelscentrum”, geeft hij mee.

(bar)

MEER OVER

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio