Tachtig bomen werden aangeplant op ontharde bermen. 

Tachtig bomen werden aangeplant op ontharde bermen. © rr

Tachtig nieuwe bomen in Koolhofken en Kleine Beekstraat, maar ontharden van bermen ligt gevoelig

Wuustwezel -

In het Koolhofken en de Kleine Beekstraat in Gooreind werden tachtig nieuwe bomen aangeplant. Daarvoor werden bermen onthard, wat bij de bewoners gevoelig ligt. Drie geboortebomen vonden een plaats in de openbare parken.

“De bomen die er stonden waren veel te groot geworden voor deze wijk”, vertelt schepen Sus Vissers (CD&V). Er werden tachtig nieuwe bomen geplant, bijna het dubbele van wat er stond. Maar er werd nu wel gekozen voor aangepaste planten. Zo werd in de Kleine Beekstraat geopteerd voor onder meer gele kornoelje, een boom die niet te groot wordt en voor bessen voor de vogels zorgt, bijen aantrekt en een mooie herfstverkleuring heeft. Ook het sierappeltje kreeg er een plaats. Het is een boom met kleine vruchtjes die door vogels worden gegeten, met een mooie bloei en een aangename geur.

In het Koolhofke is gekozen voor de magnolia galaxy met mooie bloemen en bladeren, geschikt voor smalle straten. “Voordat de nieuwe bomen geplant konden worden, hebben we eerst alle bermen op openbaar domein onthard,” vult schepen van Openbare Werken Kris Van Looveren (CD&V) aan. “Iedere woning kreeg zijn oprit zoals deze vergund is op het bouwplan of maximum één oprit van 5 meter breed.”

“Bermen ontharden ligt erg gevoelig bij bewoners. Aangezien we met het lokaal bestuur hebben ingetekend op het energie- en klimaatpact 2021-2030 wordt er van ons verwacht dat we voldoende inspanning leveren om dit pact te halen. Voor deze ontharding gaan we met iedere bewoner apart in gesprek en zoeken we samen naar een haalbare oplossing.”

In het pact staat onder meer het plan om voor één boom en 1 vierkante meter ontharding per inwoner te zorgen. “Het zijn allemaal kleine stapjes, maar als iedereen zijn steentje bijdraagt – of beter gezegd onthard – dan geraken we samen ver.”

Schepen Sus Vissers plant een wimperlinde in het gemeentepark.

Schepen Sus Vissers plant een wimperlinde in het gemeentepark. © Neel Vermeiren

Geboortebomen in parken

In het gemeentepark in het centrum, de pastorietuin in Gooreind en het sportpark De Dorens in Loenhout werden drie geboortebomen geplant. Deze bomen herinneren aan elf kindjes wiens ouders geen plaats hadden om een geboorteboom in de eigen tuin te planten. Hier werd gekozen voor wimperlindes. “Dit doen om de diversiteit in de parken te verhogen”, licht Sus Vissers toe. vw

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio