© Patrick De Roo

Veilige fietspaden en minder busverkeer: heraanleg as Osystraat – Van de Wervestraat op komst

Antwerpen -

Het concept voor de vernieuwing van de as Osystraat – Van Maerlantstraat – Van de Wervestraat is vastgelegd. De heraanleg van de straten maakt deel uit van de plannen voor een nieuwe, fietsvriendelijke route tussen het Stadspark en Park Spoor Noord. De straten krijgen allemaal een fietspad. Het busverkeer uit het noorden van Antwerpen van en naar de Rooseveltplaats wordt op termijn gereduceerd.

Elien Van Wynsberghe

Na de vernieuwing van het stuk Quellinstraat – Van Ertbornstraat zal het district Antwerpen nog deze legislatuur ook het gedeelte tussen de Franklin Rooseveltplaats en Park Spoor Noord onder handen nemen. Daar is al geruime tijd sprake van, maar nu zijn die plannen dus concreet. Al zal de eerste schop niet voor 2023 de grond in gaan.

“Momenteel is het concept vastgelegd”, legt districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) uit. “Dat betekent dat de grote lijnen zijn uitgetekend. Nu wordt er een voorontwerp opgemaakt waarmee we dan vervolgens naar de buurt zullen terugkoppelen. Met de input van de buurt gaan we opnieuw aan de slag voor de opmaak van een definitief ontwerp. Nadien moet de uitvoering en de fasering van de werken bepaald worden. De effectieve start van de werken zal dus niet voor 2023 of 2024 zijn.”

Maar de krijtlijnen, die liggen dus vast. “Het uitgangspunt is dat we een parallelle as met fietspaden naast de Leien creëren die vertrekt van aan de Paleisstraat en loopt tot aan Park Spoor Noord.” In alle straten zal dus een fietspad worden geïntegreerd. Ter hoogte van het Sint-Jansplein zal dat fietspad achter de busperrons worden doorgetrokken. Ook de Vondelstraat krijgt langs beide zijden een fietspad.

Verder worden de voetpaden vernieuwd en worden ook de kruispunten heringericht waarbij verkeersremmende maatregelen worden voorzien. Over de volledige as wordt een maximumsnelheid van 50 km/u gehanteerd behalve in de schoolomgevingen waar de limiet op 30 km/u zal liggen. “Doordat we het fietsverkeer van het gemotoriseerd verkeer gaan scheiden, is het te verantwoorden om het regime van 50 km/u aan te houden”, aldus Cordy.


 

 © rr

Minder busverkeer

De Osystraat – Van Maerlantstraat -Van de Wervestraat vormt vandaag een belangrijke as voor het busverkeer van en naar het noorden van Antwerpen. Buurtbewoners vragen echter al jaren om die hoeveelheid busverkeer te reduceren en om de bussen ten minste gedeeltelijk te laten stoppen aan de rand van de stad. Zullen ook de vernieuwde straten evenveel busverkeer moeten slikken? “Op termijn willen we het aantal bussen sowieso verminderen en zullen we meer en meer inzetten op de tram”, aldus Cordy. “Wel zullen er hoe dan ook een aantal bussen naar de Rooseveltplaats blijven rijden. Maar we willen dat op een goede manier kanaliseren en daar bij het ontwerp van de straten rekening mee houden.” Bovendien zal in de Osystraat niet langer een bufferzone worden voorzien voor het openbaar vervoer. “Het is echter niet zo dat de heraanleg en de reductie van het busverkeer één op één zullen samenlopen. Het verhaal van de bussen behoort voor een stuk tot de hertekening van het Antwerpse openbaarvervoersnet.” De Lijn kon ons daar vandaag geen extra toelichting over geven.


 

 © Patrick De Roo

Meer bomen, minder parkeerplaatsen

Bij de heraanleg van de straten zullen er ook een aantal parkeerplaatsen verdwijnen. “Dat geldt vooral voor de Vondelstraat. Hier willen we de fietsstraat die vanuit de wijk Den Dam vertrekt doortrekken naar de Paardenmarkt”, legt Cordy uit. Tot slot zal het district tijdens de uitvoering van de werken extra bomen aanplanten en zullen ook de pleintjes die op de as liggen onder handen worden genomen. “Denk aan het pleintje aan de Osystraat. Aan die plekjes willen we echt kwaliteit geven. Het potentieel is er om daar aangenamere plekken van te maken en om die plaatsen te vergroenen en te ontharden.”


 

 © Patrick De Roo

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio