De buren van het Kokkelbeekplein zullen moeten leren leven met bovengrondse glasbollen.

De buren van het Kokkelbeekplein zullen moeten leren leven met bovengrondse glasbollen. © if

Ondergronds brengen kost vijftienduizend euro

Glasbol blijft waar hij is: geen ondergrondse container op heringericht plein

Sint-Niklaas -

Er komt geen ondergrondse glascontainer op het heringerichte Kokkelbeekplein zoals de buurt had gevraagd. Zij dringen nu aan op een alternatieve locatie.

Ivan Elegeert