Kwaliteit oppervlaktewater gecontroleerd. 

Kwaliteit oppervlaktewater gecontroleerd. © Leo De Nijn

Vierjaarlijkse controle oppervlaktewater

Kapellen -

Elke vier jaar wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater gemeten. Volgend jaar worden op zestien locaties water uit grachten en beken gecontroleerd.

Kapellen is een groene gemeente met heel wat van beken en grachten, die zorgen voor een goede drainage en de afvoer van overtollig hemelwater. In een groot deel van Kapellenbos maken de grachten deel uit van het gescheiden rioleringsstelsel. Vuil water wordt daar afgevoerd via persriolering. Het hemelwater komt daar terecht in de grachten en kan daar dan ook infiltreren. 

Om de vier jaar gebeurt er een onderzoek op de kwaliteit van het water in de grachten en beken. Er worden in het totaal 64 monsters genomen op 16 locaties. Per seizoen zal er op iedere locatie een staal worden genomen. Deze opdracht word gegund aan het PIH voor de prijs van 3.653,33 euro. (evdw)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio