Het Havenplein vandaag: een troosteloze betonnen vlakte waar overal groen opschiet, afval ligt en waar in het weekend klanten van lokale handelaars hun auto kwijt kunnen. De gemeente Schoten en Triple Living menen dat dit beter kan.

Het Havenplein vandaag: een troosteloze betonnen vlakte waar overal groen opschiet, afval ligt en waar in het weekend klanten van lokale handelaars hun auto kwijt kunnen. De gemeente Schoten en Triple Living menen dat dit beter kan.© Triple Living

Plannen Havenplein lokken uiteenlopende reacties uit: “Waar is de beloofde buurtparking?”

Schoten -

Iedereen in Schoten lijkt voorstander van een grote schoonmaak van het nu verwaarloosde ‘Havenplein’ langs de Villerslei. Maar de plannen van Triple Living, dat naast een mooie openbare ruimte ook 84 woningen in vooral appartementsgebouwen heeft ingetekend, leiden ondanks uitvoerige inspraak ook tot bezorgde reacties. “Waar blijft die beloofde buurtparking”, richt buurtbewoner Marleen Nagels zich tot de gemeente.

Triple Living dient eerstdaags een bouwaanvraag in. De groep die in Antwerpen onder meer het Nieuw Zuid ontwikkelde, ging in overleg met de wijkverenigingen Donk en Schotenhof. Ook de buren van Schoten Yacht Club werden in een vroeg stadium betrokken bij het ontwerp. Maar dat leidt niet tot applaus op alle banken.

Wijkvereniging Donk vindt haar aandachtspunten alvast onvoldoende terug. “De omvang én de inplanting van dergelijk bouwproject bij een zeer druk en complex kruispunt (brug 14) zal grote invloed hebben op de leefkwaliteit”, laat de wijkvereniging weten.

“De gebouwen zijn te hoog en het aantal wooneenheden overstijgt de draagkracht van de buurt. De verkeersimpact is onvoldoende uitgeklaard. De impact op vlak van privacy, zon, licht en uitzicht is onduidelijk. Ook de voorziene verharding en het gebrek aan groen baren ons zorgen. De projectsite is een lager gelegen terrein met open beek in de onmiddellijke omgeving van het kanaal. De waterdruk in de ondergrond is er hoog. De Villerslei en omgeving zijn nu al gevoelig voor wateroverlast bij hevige regenval.”

Impressie van het Havenplein en de daarrond geplande woningen vanuit Villerslei bij Brug 14 (recht voor) . Links de Sluizenstraat.

Impressie van het Havenplein en de daarrond geplande woningen vanuit Villerslei bij Brug 14 (recht voor) . Links de Sluizenstraat. © Triple Living

Achterkamertjespolitiek

Peter Arnauw, die voor Groen in de gemeenteraad zit, heeft bedenkingen bij het voorliggende Havenplein en de regie van het schepencollege. “Het is ongehoord dat de gemeenteraad nog steeds geen inzage kreeg. Wijkbewoners inspraak verlenen is goed, maar niet door er geheimhoudingsplicht aan te koppelen. Dat wordt het achterkamertjespolitiek”, sneert hij naar schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (N-VA).

Inhoudelijk ziet Arnauw goede elementen, maar hij vreest dat het organiseren van een circus of kermis niet langer mogelijk zullen zijn. De projectontwikkelaar streeft volgens hem onvoldoende een sociale mix na onder de toekomstige bewoners. “Het plein zal vooral in de winter hoogst onaangenaam zijn: wind, maar vooral de schaduw van het hoogste blok zullen bezoekers doen rillen”, leidt het Groen-raadslid af na inzage van virtuele impressies.

Zicht vanuit de jachthaven, met op de achtergrond de intussen al hoog opgeschoten flats van een ander groot woonproject ‘Wonen aan de vaart’.

Zicht vanuit de jachthaven, met op de achtergrond de intussen al hoog opgeschoten flats van een ander groot woonproject ‘Wonen aan de vaart’. © JAA

Flessenhals

Marleen Nagels uit de achterliggende Heikantstraat vreest vooral het gebrek aan parkeerplaatsen. “De gemeente beloofde ons eerder een ruime buurtparking. Maar die vind ik nergens terug”, aldus de buurtbewoonster. Ze heeft het over de ‘gronden Wouters’ tussen Havenplein en Heikantstraat die de gemeente enkele jaren geleden aankocht net met het doel er een buurtparking aan te leggen. In het huidige ontwerp zijn ook daar woningen voorzien.

Andere bewoners wijzen naar de flessenhals die brug 14 dreigt te worden met alle appartementsgebouwen die vlakbij als paddenstoelen uit de grond schieten. Alleen al recht tegenover het Havenplein komen er op de andere kanaaloever via ‘Wonen aan de vaart’ van Mevacom liefst 249 appartementen bij. De bouw is al een eind opgeschoten. Op de hoek van de Heikantstraat en Schotenhofdreef staan zeventien flats in de stellingen. En 300 meter verderop langs de vaart gaat ook de bouw van residentie Ter Heikant - met 35 flats op de site van Volvo-garage Postiaux – goed vooruit. Die bewoners moeten straks allemaal langs brug 14 of het kruispunt Villerslei-Sluizenstraat.

Paul Verreyken van de Schoten Yacht Club: “Wij zien vooral goede dingen aan het ontwerp.”

Paul Verreyken van de Schoten Yacht Club: “Wij zien vooral goede dingen aan het ontwerp.” ©  JAA

Schoten Yacht Club

Bij de Schoten Yacht Club, waar vijftig bootjes aan de steigers vredig liggen te wachten op een nieuw vaarseizoen, zien ze het Havenplein helemaal zitten. “Triple Living houdt wel degelijk rekening met onze jachthaven. Ze gaan ons terrein zelfs heraanleggen, inclusief de parking. Loods en clubhuis kunnen blijven staan. Het nieuwe fietspad wordt er netjes rondgelegd. Daar staan we met plezier 310 vierkante meter terrein voor af”, klinkt secretaris Paul Verreyken opvallend positief. “Want zeg nu zelf: dat ‘plein’ is een betonnen stortplaats nu. Het zal veel mooier en groener worden. En pas op. Ik spreek niet alleen als betrokkene bij de jachthaven, maar woon zelf ook in de buurt.“

Schepen Paul De Swaef (N-VA): “Ook de buurt zal winnen bij de ontwikkeling van het Havenplein. Begin volgend jaar volgt nieuws over een nieuwe ruime buurtparking.”

Schepen Paul De Swaef (N-VA): “Ook de buurt zal winnen bij de ontwikkeling van het Havenplein. Begin volgend jaar volgt nieuws over een nieuwe ruime buurtparking.” © JAA

Nieuwe buurtparking voor 45 wagens

Schepen Paul De Swaef zegt blij te zijn dat in dit dossier, dat 25 jaar geblokkeerd zat, eindelijk grote stappen vooruit werden gezet. “We zijn de omwonenden daarbij niet vergeten. Zij moeten samen met de hele gemeente en de ontwikkelaar beter worden van het Havenplein. Daarom hebben we ze ook vanaf de eerste dag betrokken bij de opmaak van de plannen. Natuurlijk is dat een spel van geven en nemen”, aldus De Swaef.

De gemeente is in het kader van de geplande heraanleg van de Sluizenstraat van plan om ook de verkeerscirculatie op het kruispunt Sluizenstraat-Villerslei te verbeteren. Wat het gevreesd tekort aan parking betreft, heeft De Swaef goed, zij het ietwat mysterieus nieuws: “Het aantal voorziene parkeerplaatsen is gelijk aan de huidige toestand. We staan dicht bij een akkoord om op loopafstand van het Havenplein een buurtparking met 45 extra plaatsen te creëren. We hopen hierover begin volgend jaar te kunnen communiceren.”(Jan auman)

Bovenaanzicht van het plan voor ontwikkeling van de liefst 17000 vierkante meter van het Havenplein en de omgeving errond.

Bovenaanzicht van het plan voor ontwikkeling van de liefst 17000 vierkante meter van het Havenplein en de omgeving errond. © Triple Living

Vastgoed

Jobs in de regio