Het vervuilde water wordt  

Het vervuilde water wordt  

Gelekt blusschuim wordt opgeruimd

Kalmthout -

De grachten achter de brandweerkazerne worden geruimd om het water beter te laten wegstromen. Hierbij raakte een kraan een vat met oud blusschuim. De inhoud lekte in het water. Bij analyse bleek het water verdunde PFAS-waarden te bevatten.

Bij de werkzaamheden raakte de kraan een plastic vat dat lek sloeg. Het bevatte oud blusschuim, dat in het water van de gracht terecht kwam. De gracht werd onmiddellijk afgedamd en het water afgepompt en de link met de wijk Rozeneind werd onderbroken. Ook de mogelijk vervuilde grond wordt nog afgevoerd. Er is geen gevaar voor de buurt of de volksgezondheid. 

De provincie Antwerpen werd als eigenaar van de waterloop ingeschakeld en coördineert de sanering. Via de gemeentelijke website benadrukt de gemeente dat er géén gevaar is voor de volksgezondheid. Door de snelle interventie en het afdammen van de beek, verspreidde het vervuilde water zich niet verder dan de opgeworpen dammen. Dat water is intussen weggepompt. Samen met de Civiele Bescherming zorgt de provincie er de komende dagen voor dat het opgepompte water in afgesloten containers wordt afgevoerd. Na verdere staalnames, gaat de aannemer aan de slag om de vervuilde grond weg te halen en af te voeren. (evdw)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio