Een Embraer-toestel op de luchthaven van Deurne. Volgens actiegroep Vliegerplein is zo’n vliegtuig niet meer commercieel interessant in Deurne indien de luchthaven weer zou moeten inkrimpen. 

Een Embraer-toestel op de luchthaven van Deurne. Volgens actiegroep Vliegerplein is zo’n vliegtuig niet meer commercieel interessant in Deurne indien de luchthaven weer zou moeten inkrimpen. © Joris Herregods

Omgevingsinspectie stelt pv op tegen uitbater luchthaven Deurne

Deurne -

De uitbater van de luchthaven van Deurne begaat volgens de Omgevingsinspectie een milieumisdrijf door gebruik te maken van een uitbreiding van het luchthaventerrein. Het kreeg daarvoor een week geleden een proces-verbaal dat naar het parket is opgestuurd.

Christoph Meeussen

LEES OOK. Bouwmisdrijven op luchthaven Deurne vastgesteld: “Het vertrouwen raakt zoek”

Tegenstanders van de luchthaven lijken de wind in de zeilen te hebben. In april schreef de Vlaamse Omgevingsinspectie al een proces-verbaal uit tegen de LOM. Dat is vanuit de Vlaamse overheid de verzelfstandigde ‘huisbaas’ van de luchthaven van Deurne, die instaat voor het beheer van de infrastructuur. De inspecteurs stelden vast dat de luchthaven illegaal was uitgebreid in gebied dat als landbouwgebied staat ingekleurd.

Na opnieuw een klacht van de actiegroep Vliegerplein, stelden de beëdigde inspecteurs vast dat ook de gebruiker van die uitbreiding in de fout gaat. Dat is de uitbater van de luchthaven, de LEM Antwerpen nv, een lokale afdeling van de Franse groep Egis.

Uitbreiding zonder vergunning

“De aanleiding is de vaststelling dat er percelen zijn toegevoegd aan de exploitatie van de luchthaven zonder dat er een omgevingsvergunning voor die uitbreiding afgeleverd werd”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerder van het Departement Omgeving. “Het gaat over de percelen aan het begin van de landingsbaan die in agrarisch gebied zijn gelegen, aan de andere kant van de Krijgsbaan waar ook de RESA (een veiligheidsstrook, red.) aangelegd is.”

Door corona liep het aantal passagiers fors terug, maar eind 2019 klokte de luchthaven af op 306.330 passagiers. De luchthaven is ook goed voor heel  wat jobs. 

Door corona liep het aantal passagiers fors terug, maar eind 2019 klokte de luchthaven af op 306.330 passagiers. De luchthaven is ook goed voor heel wat jobs. © BELGA

Het proces-verbaal werd ook opgemaakt lastens de LOM. De Omgevinginspectie heeft het nu aan het parket overgemaakt. Dat heeft 180 dagen de tijd om te zien of het de LEM vervolgt.

Tweede pv in één jaar

Vliegerplein zat ook achter de klacht die tot het pv heeft geleid dat in april werd uitgeschreven. Die was niet gericht tegen de exploitant, maar tegen wie de luchthaven heeft uitgebreid: de Vlaamse overheid zelf. Ook toen werd een proces-verbaal opgesteld, volgens Vliegerplein nét voor de verjaringstermijn. De LOM betwist dat er sprake is van een bouwmisdrijf, en mocht dat zo zijn, dan zou het zijn verjaard.

“Geef gevolg aan pv’s”

“Het is dus overduidelijk dat een luchthaven illegaal is uitgebreid door het Vlaams Gewest, en illegaal wordt uitgebaat door een private vennootschap, met grote subsidies van het Vlaams Gewest”, reageert Piet De Roeck van Vliegerplein, de actiegroep die de luchthaven gesloten wil zien. “Wij vragen het parket dan ook dringend gevolg te geven aan deze pv’s en de overtreders voor de rechtbank te dagvaarden, met een eis tot herstel en onmiddellijke stopzetting van de illegale uitbating.”

Vliegerplein doet ook een oproep aan minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om de milieuvergunning in te trekken en op te treden tegen de overtreders. Minister van Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) zien ze dan weer graag de bouwovertredingen terugdraaien.

De actiegroep kijkt ook naar het Antwerpse stadsbestuur. De Roeck wijst op de passage uit het bestuursakkoord over de luchthaven, waarin letterlijk staat dat “de stad erop toekijkt dat de exploitatie strikt binnen de huidige milieuvergunning (...) blijft”.

“Bekijken met milieuspecialisten”

De uitbater zelf reageert kort schriftelijk: “LEM Antwerpen heeft nota genomen van het pv dat ons door de milieu-inspectie werd bezorgd. We zullen te gepasten tijde reageren en bekijken momenteel het dossier intern verder, samen met onze milieuspecialisten”, aldus marketingmanager Ann Vanpraet.

Andere hete hangijzers

Sowieso staat de luchthaven voor een paar cruciale jaren. Minister Peeters laat momenteel een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitvoeren om te kijken naar de toekomst van de luchthaven. Die studie zou in april 2022 klaar moeten zijn.

Daarnaast loopt de huidige milieuvergunning van de luchthaven in 2024 af. De uitbater heeft een tijd geleden een procedure opgestart om die vergunning om te zetten in een eeuwigdurende omgevingsvergunning. Vliegerplein meent dat de uitbater die procedure mee aangrijpt om alle problemen te regulariseren. Intussen liepen meer dan 3.000 bezwaren binnen tegen de omzetting. Ook vanuit Departement Omgeving kwam kritiek, onder meer op basis van de bouwovertredingen.

LEES OOK.Eeuwigdurende vergunning luchthaven Deurne: minstens 2.089 bezwaren, ook negatieve adviezen van overheden

De gemeente Borsbeek heeft de Vlaamse Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering om advies gevraagd, na het proces-verbaal van april. De gemeente bekijkt welke opties ze heeft om de bouwovertredingen te laten herstellen. Dat advies zou er binnenkort moeten zijn.

In februari start ook nog een zaak voor het Hof van Beroep over de uitbreiding van de luchthaven. Vliegerplein had de Vlaamse overheid, de LOM en de LEM daarvoor gedagvaard, maar eind 2020 werden de tegenpartijen vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio