Voormalig CD&V schepenen Murat Oner (links) en Maaike Bradt (rechts) tijdens een werkbezoek van minister Annelies Verlinden. 

Voormalig CD&V schepenen Murat Oner (links) en Maaike Bradt (rechts) tijdens een werkbezoek van minister Annelies Verlinden. © Ward Bosmans

CD&V vindt dat Willebroekse coalitiewissel vertrouwen schaadt: “Wij gaan deze coalitie niet bestrijden, maar blijven constructief”

Willebroek -

In Willebroek werd afgelopen weekend een nieuwe bestuursmeerderheid gevormd. Na een aanslepend dispuut tussen CD&V en coalitiepartners Open Vld en N-VA, werden de christendemocraten aan de deur gezet en vervangen door Groen. CD&V denkt dat door deze coalitiewissel het vertrouwen in de politiek een flinke deuk krijgt, maar toont zich tegelijkertijd strijdvaardig naar de toekomst.

Ward Bosmans

LEES OOK. Na politieke malaise levert Groen eerste schepen in nieuw Willebroeks bestuur

Het conflict tussen de meerderheidspartijen begon te sluimeren toen CD&V eerder dit jaar een wisselmeerderheid vormde om de aankoop van enkele panden door het gemeentebestuur te verhinderen. Dit najaar namen N-VA en Open Vld de bevoegdheden af van CD&V-schepenen Maaike Bradt en Murat Oner. Dat gebeurde op basis van een verhaal van toenmalig Vooruit-gemeenteraadslid Serkan Bozyigit die beweerde dat er plannen waren om met CD&V en Vooruit een nieuwe meerderheid te vormen. Volgens CD&V volledig verzonnen, maar Bozyigit schermt met in het geheim gemaakte geluidsopnames.

Vanaf dan was het vertrouwen zoek tussen de N-VA en Open Vld enerzijds en CD&V anderzijds. Verschillende pogingen om de brokken te lijmen, draaiden op niets uit. Het voorbije weekend namen Open Vld en N-VA Groen mee aan boord en werd CD&V bedankt voor bewezen diensten. “Acht maanden geleden zijn we in een crisis beland die voor een vertrouwensbreuk zorgde. We hebben geprobeerd om dat vertrouwen te herstellen, maar dat is niet gelukt”, zei burgemeester Eddy Bevers (N-VA) afgelopen weekend. Na twee weken onderhandelen, vormen N-VA, Groen en Open Vld nu samen een nieuw gemeentebestuur. “Het akkoord bouwt voort op wat goed gaat, maar tegelijk zorgt het voor een aantal trendbreuken en nieuwe impulsen”, vertelt Bevers.

In een reactie op de coalitiewissel beschuldigt CD&V haar voormalige coalitiepartners er nu van dat het zelf al enkele maanden gesprekken voerde met Groen om CD&V te vervangen. “Dat Groen, nochtans nodig voor een alternatieve meerderheid, door N-VA nooit genoemd werd en ook zelf niet aan het woord kwam op het moment dat Bozygit naar buiten kwam met zijn valse verklaringen, wekte al enige achterdocht. Vandaag weten we waarom. Het blijkt immers dat er al enkele maanden gesprekken waren tussen N-VA en Groen om CD&V in de coalitie te vervangen”, zegt Maaike Bradt van CD&V.

Goed akkoord

Bij monde van Thierry Serrien (Groen), de nieuwe eerste schepen in Willebroek, wil zijn partij haar verantwoordelijkheid opnemen in het belang van de Willebroekse bevolking. In een bericht op sociale media wijst Serrien erop dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen Groen en de twee andere meerderheidspartijen, maar dat er een goed akkoord onderhandeld is waarin zijn partij een aantal van haar strijdpunten kan realiseren. “Wij merkten dat N-VA en Open Vld open en constructief reageerden op de knelpunten die we aanhaalden. Voor de ruimtelijke planning van onze gemeente mogen we bijvoorbeeld mee het potlood ter hand nemen”, zei Serrien afgelopen weekend.

Volgens CD&V is Groen vooral bezweken voor mandaten en gooit de partij haar principes en vroegere uitspraken overboord. De christendemocraten hekelen ook de houding van Bavo Anciaux van Open Vld, die ze verwijten nooit een eigen mening te hebben en N-VA slaafs te volgen. Als voorzitter van het Bijzonder Comité was Anciaux toegevoegd schepen. Die bevoegdheid staat hij af aan Mina Koukas (Groen), maar hij krijgt er wel Omgeving bij. Bavo Anciaux neemt voortaan ook Ruimtelijke Planning en Milieu mee voor zijn rekening.

Constructief

Voorzitter van CD&V Willebroek Marc Van Doorslaer en zijn partijgenoten blijven strijdvaardig. “CD&V zal niet bij de pakken blijven zitten. Met het enthousiasme, de werkkracht en de ervaring van onze mandatarissen zullen we op een constructieve manier oppositie voeren, met zoals altijd het algemeen belang voor ogen. Wij zullen daarvoor kijken met welke bondgenoten wij kunnen wegen op het toekomstige beleid. Wij gaan deze coalitie op zich niet bestrijden. We blijven wel constructief en zullen maatregelen steunen die in het belang zijn van de Willebroekse bevolking.”

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio