©  Marcel van den Bergh

CD&V en Open Vld vragen luchtbehandelingsplan voor onderwijs: onderwijskoepels positief

Dat de Vlaamse regering geld vrijmaakt voor CO2-meters in het onderwijs, is een goede zaak, maar volgens parlementsleden Loes Vandromme (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zijn die CO2-meters maar “een eerste stap” en  is er veel meer nodig. In een gezamenlijk persbericht pleiten ze voor een “onderbouwd en breed uitgerold luchtbehandelingsplan” voor het Vlaamse  onderwijs.

Bron: BELGA

Een goede luchtkwaliteit in de klas is niet alleen in coronatijden van belang, het helpt steeds voor een betere concentratie. Er zijn ook wel budgetten om de luchtkwaliteit op scholen te verbeteren, maar die budgetten worden onvoldoende benut. “Van januari 2020 tot september 2021 zijn er welgeteld maar twaalf aanvragen voor de installatie van ventilatiesystemen goedgekeurd”, klinkt het. Dat komt onder meer omdat de budgetten en maatregelen onvoldoende bekend zijn en omdat het geen sinecure is om schoolinfrastructuur op korte termijn aan te passen.

Het Overlegcomité besliste om CO2-meters in het onderwijs te verplichten en de Vlaamse regering maakte onlangs ook 11 miljoen euro vrij voor die meters. Maar die CO2-meters zijn volgens Vandromme en De Gucht maar een noodzakelijke “eerste stap om te gaan naar waar het écht om draait: goed geventileerde klasklokalen”.  “Een CO2-meter is als een ‘kanarie in een koolmijn’, dat aangeeft dat er iets fout is, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost”, aldus Vandromme. 

Vandromme en De Gucht stelt voor om de onderbenutte budgetten voor ventilatie in te zetten voor de aankoop van luchtreinigingsapparatuur. Die apparatuur vergt veel minder ingrijpende werken dan traditionele ventilatiesystemen.

De twee parlementsleden willen liefst nog een stap verdergaan. “Laat ons in heel Vlaanderen werk maken van een luchtbehandelingsplan, middelen investeren in de verdere ontwikkeling hiervan en zo snel mogelijk werk maken van goed geventileerde klaslokalen voor alle leerlingen”, besluiten Vandromme en De Gucht.

Het gemeenschapsonderwijs GO! sluit zich aan bij het pleidooi van de twee parlementsleden. “Een goede luchtkwaliteit was al een bezorgdheid voor de coronacrisis en is nu essentieel geworden om onze scholen op veilig open te houden en het leerrecht van onze kinderen te garanderen”, zegt afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux.

Het GO! is alvast van plan om te investeren, bijvoorbeeld in luchtreinigingstoestellen, maar vraagt een duidelijk kader. “We kijken naar de overheid voor een kader - de kwaliteitseisen waaraan toestellen moeten voldoen, bijvoorbeeld - en de middelen”, klinkt het. “Met dergelijke filters kunnen we de impact van infectieziekten zoals Covid-19 en griep verminderen maar daarnaast blijft ventileren belangrijk voor voldoende zuurstof in de lucht”, aldus nog Pelleriaux.

En ook Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, steunt de vraag naar een breder luchtbehandelingsplan. Boeve dringt daarbij wel aan op een investeringsplan voor de komende winters. Boeve: “Een investering in luchtkwaliteit door een ventilatie-installatie te voorzien, is de meest voor de hand liggende oplossing. Maar waar dat niet mogelijk is, kan een luchtbehandelingsapparaat wellicht soelaas bieden wanneer verluchting niet lukt, ontoereikend is of te zwaar weegt op de comforteisen in het lokaal. We vragen aan de overheid om hiervoor op korte termijn de nodige extra budgetten beschikbaar te maken”

De Christelijke Onderwijscentrale (COC) reageert tevreden op het initiatief. “Meten is weten, maar er moet meer gebeuren. Onze vraag naar luchtbehandeling krijgt nu terecht politieke aandacht. Dat geeft ons de moed om te onderzoeken of COC haar project kan uitbreiden naar het klaslokaal”, zegt secretaris-generaal aldus Koen Van Kerkhoven.

Bij oppositiepartij Groen klinkt de oproep vanuit de meerderheid dan weer wat bitterzoet. Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman wijst erop dat CD&V en Open Vld in het verleden verschillende resoluties van haar hebben weggestemd waarin net aangedrongen werd op een betere luchtkwaliteit. De Groen-politica is daarom van plan woensdag met spoed een nieuwe resolutie in te dienen en hoopt dat CD&V en Open Vld die dan wél zullen steunen.

LEES OOK. Lagereschoolkinderen vinden mondmaskers niet leuk, maar morren niet: “Net als mama en papa”

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio