Het bouwproject werd in juni opnieuw geweigerd door de gemeente. 

Het bouwproject werd in juni opnieuw geweigerd door de gemeente. © rr

Nieuw openbaar onderzoek voor geweigerd bouwproject Kapellestraat-Tulpenstraat

Mol -

Van 9 december tot en met 7 januari loopt een nieuw openbaar onderzoek naar het bouwproject op de hoek van Kapellestraat en Tulpenstraat in Mol. Het gemeentebestuur van Mol weigerde in juni al een omgevingsvergunning voor het project, maar de projectontwikkelaar ging in beroep bij de provincie Antwerpen.

Een projectontwikkelaar wil op de hoek van de Kapellestraat en Tulpenstraat in Mol een bouwproject met elf appartementen en twee gekoppelde eengezinswoningen realiseren. Aanvankelijk omvatte het project zelfs zestien appartementen, maar dat werd aangepast nadat het gemeentebestuur vorig jaar al het project had geweigerd.

Dit voorjaar vond er opnieuw een openbaar onderzoek plaats rond het project, waarbij het gemeentebestuur van Mol in juni weer besliste om geen omgevingsvergunning toe te kennen, onder meer omdat het project volgens de gemeente niet past in de omgeving.

“Zo’n omvangrijk bouwproject strookt niet met het groene karakter van de buurt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening André Verbeke (N-VA). “Het gaat om een binnengebied dat mooi aansluit bij de publieke groenzone van de Galbergen. Dat groene karakter willen we absoluut behouden. Ook in de aangepaste versie is het bouwproject te omvangrijk voor de omgeving. Als gemeentebestuur zijn we voorstander van verdichting in gebieden waar dat mogelijk is, maar dat is niet het geval in de omgeving van de Kapellestraat.”

Het bouwproject is gepland op de hoek van de Kapellestraat met Tulpenstraat.

Het bouwproject is gepland op de hoek van de Kapellestraat met Tulpenstraat. © Tommy Maes

Een ander argument van het gemeentebestuur tegen het project was de gebrekkige screening voor het milieueffectenrapport (MER). De projectontwikkelaar ging opnieuw in beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen en diende daarvoor een aangepaste MER-screening in. Daarom vindt de provincie Antwerpen een nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk.

“Bij de vorige MER-screening hadden we te weinig objectief zicht op de reële impact van het project op mens en milieu”, zegt schepen Verbeke. “De projectontwikkelaar heeft uiteraard het recht om in beroep te gaan. Als gemeentebestuur moeten we op basis van het nieuwe MER een nieuw advies formuleren. Na het openbaar onderzoek beslist de deputatie of er al dan niet een omgevingsvergunning wordt toegekend.”

Het nieuwe openbaar onderzoek loopt van 9 december 2021 tot en met 7 januari 2022. Het dossier is raadpleegbaar via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2021035024). Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw. In die periode is het ook mogelijk om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Dat kan tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw, per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol (met vermelding referentienummer OMV_2021035024 of referentie gemeente 2021/113) of per e-mail met geactiveerde ontvangstbevestiging naar ro@gemeentemol.be. (mto)

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio