De rioleringswerken in Oud-Gooreind. 

De rioleringswerken in Oud-Gooreind. © rr

Rioleringswerken op drie verschillende plaatsen in Wuustwezel

Wuustwezel -

Op drie verschillende locaties in Wuustwezel zijn rioleringswerken gestart. In Gooreind wordt gegraven in het gebied Oud-Gooreind–Akkerveken en in de wijk De Vennekens. In Loenhout gaat het om de Sint-Lenaartseweg tussen Sneppelweg en Katerstraat.

“Deze werken kosten het lokaal bestuur 1,3 miljoen euro en zullen tegen het einde van de zomer 2022 afgerond zijn”, weet schepen van Openbare Werken Kris Van Looveren (CD&V).

Vermetten Wegenbouw is gestart met rioleringswerken in de wijk De Vennekes. Het regenwater wordt van de woningen afgekoppeld en het nieuwe systeem voorziet in een maximale infiltratie in de grond via een bufferzone. In eerste instantie wordt gewerkt vanaf het kruispunt met de Oude Baan tot aan de eerste zijtak van de Vennekens. “Vermoedelijk wordt op dit stuk tot het einde van dit jaar gewerkt”, zegt nog Kris Van Looveren.

“Ongetwijfeld zullen deze werken wat ongemak met zich meebrengen. Aan de bewoners werd gevraagd de voertuigen tijdig buiten de werkzone te plaatsen. Het huisvuil wordt tijdens de werken opgehaald aan de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat.”

Sint-Lenaartseweg

In de Sint-Lenaartseweg is de aanleg van het verkeersplateau intussen voltooid en begint de tweede fase met de aanleg van riolering en fietspad tussen Sneppelweg en Katerstraat. In fase 2 is er opnieuw éénrichtingsverkeer naar Brecht toegelaten. Het lokaal verkeer kan dus vanuit Loenhout richting Brecht de werf passeren. Het lokaal verkeer uit Brecht richting Loenhout kan tot aan de Katerstraat rijden en krijgt vervolgens een omleiding via Katerstraat en Hoogstraatseweg naar Loenhout-Centrum. De Katerstraat wordt om die reden ook enkelrichting gemaakt. Het doorgaand en zwaar verkeer wordt via het oprittencomplex van de E19 en Hoogstraatseweg omgeleid naar Loenhout.

Wegenis- en rioleringswerken Oud-Gooreind en Akkerveken

Aan Boterdijk en Oud-Gooreind zijn al een tijd rioleringswerken bezig. Sinds 8 november situeren de werken zich in Oud-Gooreind en Akkerveken. “De wegomleggingen hier zijn hetzelfde als tijdens de nutswerken eerder dit jaar,” zegt Kris Van Looveren. Verkeer richting Wuustwezel moet rondrijden via de Grotstraat en Bredabaan naar de Deureindsedijk. Verkeer richting Gooreind volgt omleiding via Bleken, Duinenstraat, Kruisstraat en Brasschaatsesteenweg naar de Bosduinstraat. Fietsers kunnen doorsteken via Martendijk naar Akkerveken. Het huisvuil wordt tijdens de werken opgehaald aan de dichtsbijzijnde en bereikbare hoek van de straat. Na Nieuwjaar is dan Noordheuvel aan de beurt.

   ( )

Vastgoed

Jobs in de regio