De wijk Moretusburg in Hoboken, met de fabriek van Umicore op de achtergrond 

De wijk Moretusburg in Hoboken, met de fabriek van Umicore op de achtergrond ©  Patrick De Roo

Nog steeds 3 op 10 kinderen vlak bij Umicore hebben alarmerend hoge lood-in-bloedwaarden

Hoboken -

Er is een dalende trend merkbaar in de lood-in-bloedwaarden bij kinderen die in de omgeving wonen van de fabriek van Umicore in Hoboken. Toch heeft drie op de tien kinderen in de zone het dichtst bij de fabriek een waarde boven de ‘veilige’ referentiewaarde van 5 microgram per deciliter bloed. Dat blijkt uit een nieuw bloedonderzoek.

Jan Stassijns

In het najaar 2021 werd opnieuw het halfjaarlijks bloedonderzoek bij kinderen van 1 tot 12 jaar uit de wijk Moretusburg-Hertogvelden in Hoboken uitgevoerd. Dat zijn de wijken die zich in de nabije omgeving bevinden van de fabriek van metaalverwerkend bedrijf Umicore.

232 kinderen werden getest. De gemiddelde lood-in-bloedwaarde is 2,91 microgram per deciliter bloed (µg/dl), de op één na laagste waarde ooit gemeten in de wijk. Bij de vorige meting in het voorjaar van 2021 lag dat gemiddelde nog op 3,41 µg/dl. Een positieve evolutie, dus

Maar ondanks die daling, heeft nog steeds drie op de tien kinderen die in de zone het dichtst bij de fabriek wonen een waarde boven de 5µg/dl. Dat is een lichte daling ten opzichte van de vorige meting (4 op 10). Op het totaal aantal onderzochte kinderen is dat één op acht. Dat blijft alarmerend hoog. Bij één kind is ook een waarde van boven de 20 µg/dl vastgesteld.

Zenuwstelsel

Lood wordt internationaal geklasseerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens’. Bij kinderen kan een lange, hoge blootstelling ook gevolgend hebben voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Dat kan zich uiten in concentratiestoornissen en lagere scores op intelligentietesten.

De medische werkgroep stelt dan ook dat de aandacht voor de loodblooststelling erg belangrijk blijft. Umicore zet intussen zijn acties verder om de uitstoot zo veel mogelijk te beperken. “Als verantwoordelijk bedrijf en betrokken buur willen we de impact van onze site op de buurt en de omgeving zo klein mogelijk houden,” zegt Johan Ramharter, directeur van de Umicore-site in Hoboken. “We blijven inzetten op verdere verbetering en geven steeds voorrang aan investeringen die onze uitstoot verder verlagen.”

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio