OVERZICHT. Mondmaskers vanaf 6 jaar, en niet meer dan 200 mensen binnen: dit is er beslist

Vanwege het stijgende aantal besmettingen zat het Overlegcomité al van 9 uur vanmorgen bijeen om de coronamaatregelen te bespreken. De moeilijkste beslissingen bleken de maatregelen in het onderwijs. Intussen maakte de regering haar beslissingen bekend.

Saar Van Olmen, David Van Turnhout

SOCIALE CONTACTEN

Contacten thuis zoveel mogelijk beperken. De sociale bubbels worden niet opnieuw ingevoerd, ondanks de vraag van adviesgroep GEMS om dat te doen. Wel beveelt de regering ten sterkste aan om onze contacten zoveel als mogelijk te beperken. “En als we contacten hebben, laat dat dan op een zo voorzichtig mogelijke manier gebeuren”, zei De Croo op de persconferentie. “Als je mensen ontmoet, gebruik dan een zelftest.”

MONDMASKERS

Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar waar die vandaag al voor anderen geldt. Dat is dus in alle publieke gebouwen, winkels en zo meer. Ook op school is dat het geval.

EVENEMENTEN

Grote evenement­en mogen niet meer doorgaan. Publieke evenementen, congressen en culturele voorstellingen binnen met meer dan 200 aanwezigen worden verboden vanaf maandag. Dit weekend kunnen grote binnenevenementen wel nog, op voorwaarde dat er maximum 4.000 mensen aanwezig zijn. Vrijdagavond gelden die beperkingen nog niet. Het staat gouverneurs en lokale overheden wel vrij om in te grijpen waar zij dat nodig achten.

Kleine evenementen, met minder dan 200 aanwezigen, kunnen wel nog doorgaan. Maar wel alleen met een zittend publiek en mits het gebruik van mondmaskers en het Covid Safe Ticket (CST). Een uitzondering geldt ook voor activiteiten thuis, huwelijken en begrafenissen.

Evenementen buiten mogen wel doorgaan, maar daar moet streng toegezien worden op veilige omstandigheden. Het gaat dan onder meer om het gebruik van de coronapas.

Musea en bioscopen mogen open blijven, net als bioscopen. Bij die laatste wordt wel een maximum van 200 mensen per zaal ingevoerd en moet anderhalve meter afstand tussen de gezelschappen gegarandeerd worden.

HORECA

Aan de regels in de horeca verandert niets. Het sluitingsuur blijft ondanks de vraag van de experts om het te vervroegen naar 20 uur behouden op 23 uur, en per tafel mogen er maximum zes personen zitten (tenzij het gaat om mensen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden). Er mag alleen zittend geconsumeerd worden. Ook daar is het CST vereist om binnen te mogen en moet het mondmasker gedragen worden wanneer iemand de tafel verlaat.

ONDERWIJS

De basisscholen sluiten vanaf 18 december. De kerstvakantie begint dus een week vroeger dan gepland. Het Overlegcomité spreekt daar van een “kerstpauze” om de cijfers onder controle te krijgen. Scholen zullen in die week ook opvang moeten organiseren voor ouders die hun kinderen niet kunnen opvangen.

Tot aan die vervroegde kerstvakantie, die binnen drie weken aanvangt, wordt op school het dragen van een mondmasker verplicht voor alle kinderen vanaf 6 jaar.

Klassen zullen in quarantaine moeten vanaf twee besmettingen per klas. Tot nu toe was dat drie besmettingen per klas.

Buitenschoolse activiteiten worden verboden.

Ouders krijgen de raad mee hun kinderen geregeld te (zelf)testen.

Klassen moeten een CO2-meter installeren. Geeft die een waarde boven de 900 PPM aan, dan moet actie ondernomen worden. Gaat die boven 1.200, dan moet de klas verlaten worden.

Het secundair onderwijs moet in hybride vorm georganiseerd worden. Dat betekent dat nog maximum 50 procent van de lessen fysiek gegeven mag worden. Dat geldt niet voor de examens: die vinden allemaal fysiek plaats.

SPORT

Geen publiek bij indoor sportwedstrijden. De experts hadden er in hun advies voor gepleit om het publiek bij alle sportwedstrijden, en dus ook in het voetbal, te verbieden. Het Overlegcomité besliste dat niet te doen: het publiek blijft welkom bij voetbal en veldrijden.

Sportactiviteiten binnen mogen blijven doorgaan, weliswaar zonder publiek.

WERK

Telewerk blijft verplicht. De verplichting om vier dagen per week thuis te werken blijft behouden. Teambuildingsactiviteiten en feesten binnen de werksfeer zijn verboden.

Alle maatregelen gaan in op zaterdag 4 december. Op 20 december zal het Overlegcomité de coronasituatie opnieuw evalueren.

Vastgoed

Jobs in de regio