De begeleidingsgroep met buurtbewoners raakte het niet eens of de vaste knip (foto) of de cameracontrole de beste oplossing is voor Wuytsbergen. 

De begeleidingsgroep met buurtbewoners raakte het niet eens of de vaste knip (foto) of de cameracontrole de beste oplossing is voor Wuytsbergen. © Hans Otten

Stad broedt nog op knoop Wuytsbergen

Herentals -

Volgens de oorspronkelijke timing zou het stadsbestuur van Herentals eind november een beslissing nemen over de definitieve verkeersingrepen in Wuytsbergen. Maar het gebrek aan unanimiteit vertraagt het dossier.

In de zoektocht naar een oplossing voor het sluipverkeer en de hoge snelheden in de omgeving van Wuytsbergen testte het stadsbestuur twee opstellingen uit: een met slimme camera’s die het doorgaande verkeer monitorden, een andere proef met een vaste knip. De bedoeling was dat een begeleidingscomité met onder meer buurtbewoners een uitvoerige evaluatie van de twee proeven zou doen, om vervolgens een advies aan het college te formuleren. Dat zou dan eind november de definitieve verkeersmaatregelen vastleggen.

Maar het stadsbestuur kon alleen maar vaststellen dat er geen unaniem advies was. De begeleidingsgroep zag in beide opstellingen een reeks voor- en nadelen, waardoor ze geen eenduidige keuze kon maken. “Er is daarom nog geen beslissing in het dossier genomen”, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) van Herentals. “We beraden ons nu over hoe we hiermee verder moeten.”

De tellussen die de voorbije week op tal van locaties in Herentals over de wegen zijn aangelegd, hebben niets met dit dossier te maken, maar moeten data opleveren voor het mobiliteitsplan. (ho)

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio