Gemeentearbeiders Jan en Marc bereiden de ‘knip’ van de Ganzenweg voor. Eerstdaags staan hier paaltjes. 

Gemeentearbeiders Jan en Marc bereiden de ‘knip’ van de Ganzenweg voor. Eerstdaags staan hier paaltjes. © JAA

Gemeente zet sluiprijders een hak: niet meer even snel-snel naar shoppingcenter

Wijnegem -

Nog deze week plant de gemeente een bos paaltjes en nieuwe verkeersborden in de straten tussen Merksemsebaan en Turnhoutsebaan. “We willen het sluipverkeer uit deze woonwijk houden met een goed bestudeerd circulatieplan. Als na zes maanden blijkt dat er onverwachte neveneffecten optreden, zullen we bijsturen”, anticipeert schepen van Mobiliteit Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!) op de erg gemengde reacties.

Jan Auman

Gemeentearbeiders Jan en Marc waren donderdag op pad om de voorbereidingen te treffen voor de ingreep. Nog deze week komen ze terug om paaltjes te zetten halverwege de Ganzenweg en Jan Baptist Pittoorsstraat waardoor beide straten ‘geknipt’ worden ter hoogte van de Vuurkruisenlaan. Tegelijk zullen verkeersborden in de Ruggeveldstraat aangeven dat in het deel tussen Vuurkruisenlaan en De Wijngaardstraat voortaan eenrichtingsverkeer geldt. Je mag alleen nog naar de Merksemsebaan toe rijden. Tegelijk krijgt de hele wijk het statuut van zone 30 en komen er op enkele asverschuivingen bij.

“Tellingen bevestigen ons aanvoelen: de Ruggeveldstraat, Ganzenweg en Jan Baptist Pittoorsstraat worden misbruikt door verkeer dat zelfs uit Schoten, Merksem en Schilde komt. Om de verkeerslichten op de Houtlaan aan het kruispunt van Makro te vermijden, kiezen die chauffeurs nu vaak voor de woonstraten als shortcut om bijvoorbeeld snel aan het Wijnegem shoppingcenter te geraken”, aldus Tom Tachelet.

Schepen van Mobiliteit Tom Tachelet (Durf!). 

Schepen van Mobiliteit Tom Tachelet (Durf!). ©  RR

Fortveldstraat

“We delen de wijk daarom op in twee”, vervolgt Tachelet. “Bewoners geraken nog overal, maar het doorgaand verkeer zal de snelle doorsteek niet meer kunnen maken. Het verkeer richting Merksemsebaan leiden we vooral langs de Ertbruggestraat. Richting Turnhoutsebaan zal de Fortveldstraat aangewezen zijn, al ligt die al ver verwijderd van de Houtlaan. Die straat blijft als enige open voor verkeer in twee richtingen, maar daar zal het middeneiland tussen de twee speelpleintjes de snelheid eruit halen. Er komen extra zebrapaden en ‘smiley’-borden om chauffeurs er meteen op te wijzen wanneer ze sneller rijden dan de toegestane 30 kilometer per uur.”

Schepen Tachelet erkent dat ook de komst van de nieuwe woonwijk Ertbrugge langs de Houtlaan, waar 290 woningen bijkomen, aanleiding is voor de proef. Want dat is het. “Als na zes maanden blijkt dat de situatie er niet op verbetert, dan zullen we aanpassingen doen. Loopt het wel naar wens, dan vervangen we de paaltjes door mooie natuurlijke barrières.”

Het nieuwe circulatieplan uitgetekend.

Het nieuwe circulatieplan uitgetekend. © Gemeente Wijnegem

Op straat spelen

“Ik juich de maatregel toe. Het is erg geworden de laatste tijd”, zegt Kristel Smolders uit de Ganzenweg. “De auto’s racen hier al lang niet meer met de snelheid van een gans door. Wij wonen hier sinds 2010. Toen onze dochter Tinne nog klein was, speelde ze vaak op straat. Ze is gelukkig groter nu, want dat zou niet meer kunnen: veel te gevaarlijk.”

Roger Boeckxstaens is pro de ingrepen.

Roger Boeckxstaens is pro de ingrepen. © RR

“Ik geloof in het heilzaam effect van de nieuwe regeling”, aldus Roger Boeckxstaens, die in de Ruggeveldstraat woont en het verkeer eveneens sterk zag toenemen. “De eerder aangebrachte wegversmallingen brachten geen soelaas. Deze knip is ingrijpend, maar noodzakelijk. De eenrichtingsregeling in onze straat zal bijdragen tot het veiliger maken van de hele buurt. Al zal het ook van ons bewoners een hele aanpassing vragen om onze weg te zoeken en in alle straten voortaan slechts 30 per uur te rijden”, geeft Boeckxstaens toe.

Drukker

Yaramis Bedran ziet het nut van eenrichtingsverkeer in de Ruggeveldstraat niet in.

Yaramis Bedran ziet het nut van eenrichtingsverkeer in de Ruggeveldstraat niet in. © JAA

Maar anderen, waaronder ook bewoners van de wijk, stellen de nieuwe verkeerscirculatie in vraag. Ondernemer Yaramis Bedran, bijvoorbeeld. Hij woont in de Ruggeveldstraat en stoort zich er niet aan het verkeer. Hij ziet daarentegen wel op tegen het omrijden en verwacht ook veel meer zoekend verkeer in de wijk, door alle afsluitingen.

Maarten Baets, die net buiten de wijk woont, vertolkt de mening van heel wat dorpsbewoners door te stellen dat hij zich ergert aan het feit dat overheden de jongste tijd zowat alles afsluiten. “Probeer maar eens ergens te geraken. Normaal verkeer wordt haast onmogelijk gemaakt. En dat allemaal omdat enkele mensen komen klagen”, vindt Baets, die bekent dat hij de bewuste wijk zelf ook vaak doorkruist.jaa

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio