©  ISOPIX

Weyts belooft nieuwe opleiding ‘Moderne talen’ in derde graad vanaf schooljaar 2023-2024

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil in het schooljaar 2023-2024 een nieuwe opleiding ‘Moderne talen’ opstarten in de derde graad van het secundair onderwijs. Bedoeling is om meer jongeren in de richting van een talenopleiding in het hoger onderwijs te duwen. Dat heeft de minister donderdag in de commissie Onderwijs laten verstaan.

Het Vlaams onderwijs kent een dalend taalniveau en een dalende taalvaardigheid bij jongeren. Een van de hefbomen om die evolutie te counteren, is dat er voldoende belangstelling is voor talenopleidingen in het hoger onderwijs. Dat is ook een van de ambities in het aangekondigde Actieplan Talen van minister van Onderwijs Ben Weyts. Dat plan moet er net mee voor zorgen dat er voldoende studenten instromen in de talenopleidingen en in de opleiding Nederlands in het bijzonder.

Dalende instroom taalrichtingen

Maar het aantal nieuwe inschrijvingen in taalrichtingen is ook dit academiejaar opnieuw fors gedaald. “Het zijn vooral Nederlands en Frans die aan populariteit verliezen. Het is een trend die we de afgelopen jaren in heel Vlaanderen zien. Dit zorgt voor een toenemend tekort aan taalleerkrachten”, stel CD&V-parlementslid Brecht Warnez.

Om iets te doen aan de dalende instroom in de taalrichtingen, zegt minister Weyts aan dat hij gewonnen is voor een nieuwe ASO-opleiding ‘Moderne talen’ in de derde graad van het secundair onderwijs. Die zou passen in de lopende modernisering van het secundair onderwijs en zou ingaan vanaf september 2023. “De focus ligt sterk op de doorstroom van ASO naar taalopleidingen in het hoger onderwijs”, aldus Weyts.

CD&V-parlementslid Warnez reageert tevreden: “Wij zijn blij met elke stap die kan leiden tot een verhoogde instroom taaldocenten. We vragen de minister om in samenwerking met het onderwijsveld werk te maken van de realisatie van de nieuwe opleiding.”