©  BELGA

Binnenkort opnieuw voetbal zonder fans? En wat met indoor sport? Pro League en Vlaamse Sportfederatie reageren bezorgd

Als het van de experten van de GEMS afhangt, wordt er binnenkort opnieuw zonder publiek gevoetbald. Indoor sporten zou enkel nog kunnen voor professionelen. Dat blijkt uit hun advies, dat onze redactie kon inkijken.

vtvn, md mvd

LEES OOK. Rapport van GEMS gelekt: experten leggen verregaande maatregelen op tafel van Overlegcomité

De expertengroep adviseert dat alle evenementen met meer dan 200 aanwezigen, binnen én buiten, moeten worden afgelast. Kleine bijeenkomsten met minder dan 200 bezoekers, zoals in de cinema of in het theater, zouden wel nog kunnen doorgaan.

Indoor sporten kan dan weer niet, tenzij voor professionelen. Ook andere indooractiviteiten, zoals clubbijeenkomsten, kunnen ook niet meer volgens de experts.

Een belangrijke maatregel voor de sportliefhebbers zou zijn dat voetbalwedstrijden en eventueel ook veldritten moeten doorgaan zonder publiek. Die maatregel zal wellicht pas na het weekend in voegen treden, waardoor de cyclocross van Boom en de voetbalwedstrijden van dit weekend nog met publiek zullen kunnen.

Pro League: “Een enorme financiële klap voor de clubs”

Bij de Pro League wachten ze voorlopig af. Het advies werd nog niet afgeklopt binnen de regering. “Wij hebben het advies van de GEMS ook uit de media kunnen vernemen. Als Pro League hebben wij de voorbije maanden permanent en constructief met de verschillende overheden samengewerkt. Een voetbalwedstrijd bijwonen in de tribunes gebeurt in een veilige omgeving, dat wordt ook bevestigd door wetenschappelijke studies.”

“Het is geen geheim dat wedstrijden achter gesloten deuren een enorme financiële klap zouden betekenen voor onze clubs, die bovendien nog steeds kampen met de gevolgen van de lege tribunes vorig seizoen. Per wedstrijd lopen de verliezen in de honderdduizenden euro’s. Dit heeft een zware impact op de financiële situatie en dus de activiteiten en werkgelegenheid bij onze clubs. We hopen dat het constructieve overleg en het vertrouwen van de voorbije maanden helpt om de tribunes open te houden. Zo kunnen we ook in deze moeilijke tijden ontspanning blijven voorzien voor de fans.”

Vlaamse Sportfederatie: “Geen symptoombestrijding, maar daadkrachtig beleid”

 

 ©  GOYVAERTS/GMAX AGENCY

De Vlaamse Sportfederatie - die 20.000 sportclubs vertegenwoordigt - reageert ook op het advies van de GEMS dat indoorsporten zou verbieden de komende weken. “We vragen aan het overlegcomité om doeltreffende en consequente maatregelen te nemen daar waar het virus het meest circuleert. Concreet: geen maatregelen die slechts enkele specifieke sectoren viseren zonder te bekijken welke elementen voor circulatie van het virus zorgen”, zegt Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie. “Geen symptoombestrijding, maar daadkrachtig beleid. Men moet nu eindelijk maatregelen nemen die de kern van het probleem doordacht durven aanpakken.”

“Indien experts op een wetenschappelijke basis maatregelen voorstellen om de viruscirculatie in een bepaald segment aan te pakken, zullen we deze als sportsector zeker volgen. Maar we passen voor een pakket van maatregelen die onze sector ongefundeerd in zijn totaliteit zouden treffen of die enkel ingrijpen op randfenomenen. We roepen de politiek nu op om kordaat acties te nemen in alle sectoren en leeftijdscategorieën waar het virus enorm hevig circuleert.”

De Vlaamse Sportfederatie heeft zich begin vorige week samen met alle actoren actief binnen de Vlaamse sportsector, unaniem geschaard achter de vraag om in Vlaanderen (net zoals in Brussel en Wallonië) gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) mogelijk te maken voor de sportclubs. Tot op heden mogen Vlaamse sportclubs enkel het CST scannen van publiek en/of consumerende horecagebruikers. Ze mogen dit niet vragen aan sporters, trainers, begeleiders, etc… “Niet dat het CST de wonderoplossing is, maar het is één van de beschermingslagen die het mogelijk kunnen maken om een veilige sportomgeving te creëren. Onze vraag werd overgemaakt aan het beleid, maar voorlopig bleef enige (re)actie uit.”

Vlaamse Sportfederatie: “Laat mensen nog wel sporten waar het veilig kan”

“Zoals in het verleden reeds aangehaald willen we als sportsector zeker onze verantwoordelijkheid opnemen en kunnen er maatregelen genomen worden met het oog op een maximale sportbeoefening. Denk maar aan een tijdelijk verbod op het gebruik van kleedkamers en/of publieke aanwezigheid. Laat mensen echter nog wel sporten waar het op een veilige manier kan. Dit heeft een enorme invloed op zowel de gezondheid als het mentale vlak. Net twee aspecten die zeer belangrijk zijn om deze crisis aan te pakken en te overwinnen. Niet zolang geleden zei de politiek nog dat de sportclubs open mochten blijven, omdat ze de maatschappij helpen tijdens de coronacrisis. Mocht men toch beslissen om bepaalde zaken binnen de sportsector tijdelijk te verbieden, roepen we het beleid ook op om de nodige flankerende en ondersteunde maatregelen te voorzien, want een sluiting zal de sportclubs weer opzadelen met de nodige financiële verliezen.”

LEES OOK. Ook weer veldritten zonder publiek? “Er zal opnieuw solidariteit nodig zijn om nog te kunnen organiseren”

Vastgoed

Jobs in de regio