“Bij zwaar pestgedrag gaat het riedeltje what doesn’t kill you makes you stronger zelden op.” 

“Bij zwaar pestgedrag gaat het riedeltje what doesn’t kill you makes you stronger zelden op.” © Getty Images

“Slechts helft van leerlingen vindt dat hun leerkracht pesten goed aanpakt”

De kennis en de cijfers zijn er, de verhalen zijn talrijk. Toch blijft pesten een zwaar en onderschat maatschappelijk probleem. Leerkrachten spelen een cruciale rol, stelt nieuw onderzoek. Alleen leert niemand hun hoe ze die rol kunnen spelen.

Sarah Vankersschaever