De afbraak van de oude brug naast de nieuwe boogbrug is pas achter de rug. 

De afbraak van de oude brug naast de nieuwe boogbrug is pas achter de rug. ©  Vlaamse Waterweg

Gemeentebestuur Ranst onderzoekt of er draagvlak is om van nieuwe brug fietsbrug te maken

Ranst -

Oppositiepartij Open Vld gaat op de komende gemeenteraad van Ranst het bestuur vragen stellen over een volksbevraging rond mobiliteit in Oelegem. Negenhonderd inwoners kregen een brief met zeven vragen rond mobiliteit, waarin onder meer hun mening wordt gevraagd om van de nagelnieuwe autobrug over het Albertkanaal in de Jozef Simonslaan een fiets- en voetgangersbrug te maken. “We onderzoeken gewoon of daar een draagvlak voor is”, zegt burgemeester Johan De Ryck (N-VA).

Kristin Matthyssen
De nieuwe brug werd nog maar pas gelegd. 

De nieuwe brug werd nog maar pas gelegd. ©  BFM

Voor aanvang van de bouw van de nieuwe brug over het Albertkanaal was N-VA al voorstander om de brug van de Jozef Simonslaan in Oelegem voor te behouden voor fietsers en voetgangers, om zo de dorpskern te ontlasten.

“Maar we zaten toen niet in de meerderheid. Toen we wel in de meerderheid kwamen, hebben we gevraagd aan de Vlaamse Waterweg of die keuze nog aangepast kon worden. Maar de nieuwe brug was toen al besteld”, zegt burgemeester Johan De Ryck (N-VA). “We kregen te horen dat de kostprijs voor een brug voor gemotoriseerd verkeer en een fietsbrug uiteindelijk niet zo verschillend is. Vandaar dat we nu opnieuw aftoetsen bij negenhonderd Oelegemnaars of hier een draagvlak voor bestaat.”

Tractorsluis

Hij begrijpt wel dat die vraag raar overkomt, vermits de duizend ton zware boogbrug nog maar nét in gebruik is genomen. De nieuwe brug is 123 meter lang, 18 meter breed en vanaf het brugdek gemeten 23 meter hoog. Het kanaal onder de brug wordt verbreed tot 86 meter. Alles samen kostte het project 11 miljoen euro. “Het is ook geen alles-of-nietsverhaal. De inwoners kunnen bijvoorbeeld ook aanduiden dat ze er voorstander van zijn om die brug op bepaalde dagdelen voor te behouden voor fietsers en voetgangers. Of om er bijvoorbeeld een tractorsluis te maken.”

De Ryck benadrukt dat er nog niets beslist werd en dat deze ene vraag waarop iedereen nu focust, deel uitmaakt van een ruimer mobiliteitsonderzoek over Oelegem, zoals eerder ook al in Ranst is gebeurd. “Het gaat in totaal om zeven vragen, maar iedereen heeft het nu over die ene.”

In de bevraging wordt ook afgetoetst of de inwoners in de kern parkeerplaatsen willen opofferen voor meer ruimte voor fietsers.

“Ik zie dit mogelijk afsluiten van de brug van de Jozef Simonslaan ook in combinatie met de aanleg van de Nieuwe Maasweg”, zegt Johan De Ryck. “Door die zo dicht mogelijk tegen de industrie te leggen, beschikken we nu allemaal over positieve adviezen. Het studiebureau kan de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor die Nieuwe Maasweg nu klaarmaken.”

De Nieuwe Maasweg is de nog aan te leggen verbindingsweg tussen de Oelegemsesteenweg en de Ter Stratenweg in Oelegem. De nieuwe straat zou lopen vanaf de rotonde Oelegemsesteenweg/Vaartstraat tot aan het kruispunt Ter Stratenweg-Vaartstraat. Deze ingreep moet het Oelegemse centrum leefbaarder maken en de kmo-zone Ter Straten beter bereikbaar. Ook het verkeer komende vanuit de Zandhovensesteenweg zou dan deze nieuwe soort ring rond Oelegem kunnen gebruiken.

De plaatsing van de nieuwe brug afgelopen zomer. 

De plaatsing van de nieuwe brug afgelopen zomer. ©  BFM

“Het doel van de bevraging is het draagvlak voor meer ingrepen in de mobiliteit af te toetsen bij de bewoners van Oelegem. Het is geen stemming of poll, wij vragen naar de mening”, zeggen burgemeester De Ryck en mobiliteitsschepen Luc Redig (Groen). “Jaren geleden liet de toenmalige Open VLD/CD&V-coalitie een mobiliteitsstudie uitvoeren in Oelegem. Een van de aanbevelingen in de studie was om na de geplande afbraak van de brug aan de Jozef Simonslaan deze niet te vervangen en te opteren voor een ontsluiting via het doortrekken van de Ter Stratenweg. Na protest trok de coalitie haar intenties in, en eigenlijk hebben we daarna van realisaties van de aanbevelingen niks meer gehoord. Ondertussen hebben wij wel reeds ingrepen uitgevoerd, zoals eenrichtingsverkeer in de Achtertstraat/Kerkstraat. We wensen nu verder te gaan.”

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio