Straten worden schoongeveegd. 

Straten worden schoongeveegd. © JAA

Stabroekse straten worden schoongeveegd

Stabroek -

De laatste ronde veegwerken dit jaar gebeurt tussen 6 en 10 december. In die periode geldt zonaal parkeerverbod en in de projectstraten volledig parkeer- en stilstaanverbod.

Omdat werd vastgesteld dat een zonaal parkeerverbod zijn doel mist, wordt ook tijdens deze laatste veegronde gewerkt met projectstraten. Op de dag van het schoonvegen geldt in die projectstraten een effectief parkeerverbod. Overtredingen worden gesanctioneerd. Er worden telkens 7 tot 10 projectstraten gekozen in een veegronde. In een projectstraat wordt het veegwerk volledig uitgevoerd, inclusief de goten. Er wordt geveegd van 6u tot 17u. De projectstraten en de precieze veegdag vind je op www.stabroek.be (evdw)

Vastgoed

Jobs in de regio