Een private restafvalbak. 

Een private restafvalbak. ©  H-eerlijk Zoersel

Oppositie boos over restafvalbak waarvoor burger moet betalen, ook als hij hem niet gebruikt

Zoersel -

Oppositiepartij H-eerlijk Zoersel is ontstemd dat elke inwoner een maandelijks gebruiksrecht zal moeten betalen voor de Igean-restafvalbak, ook als hij die niet gebruikt. “Een verkapte belasting”, zegt Tom Sleeuwaert (H-eerlijk Zoersel). Volgens schepen Marc De Cordt (Groen) wordt dit zo opgelegd door de Vlaamse overheid en zijn die retributiebedragen voor een kleine afvalcontainer zeer beperkt en niets meer dan de kostprijs.

Vanaf 1 januari 2022 start in Zoersel het diftar-systeem voor het restafval. Tot en met 28 februari 2022 kunnen inwoners de resterende restafvalzakken nog opgebruiken. Vanaf 1 maart kan het restafval enkel nog worden aangeboden in de nieuwe grijze container met chip. Via die chip betalen inwoners die veel restafval produceren meer dan inwoners die weinig restafval produceren.

H-eerlijk Zoersel is voorstander van het systeem om de vervuilers meer te laten betalen, maar de partij vindt de omschakeling van restafvalzakken naar bakken zoals ze nu gebeurt een verkapte belasting. “Elke Zoerselaar zal immer voor die Igean-bak moeten betalen, ook als ze die niet gebruiken. Wat met bewoners van appartementen die een andere erkende afvalophaler hebben voor hun restafval? Toch moeten zij ook binnenkort voorschot voor hun afvalcontainer van Igean beginnen te betalen”, vraagt fractieleider Jos Vekemans (H-eerlijk Zoersel). “Of mensen die geen restafval produceren, omdat ze verpakkingsvrij winkelen en goed composteren?”

Ook Vlaams Belang en onafhankelijk raadslid Cindy Van Paesschen sloten zich bij de kritiek van H-eerlijk Zoersel aan. Volgens schepen Marc De Cordt (Groen) stelt de Vlaamse wetgeving dat drie stromen afval gescheiden moeten worden: bedrijfsafval, bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval en huishoudelijk afval. Wat het huishoudelijk afval betreft heeft de gemeente toezicht- en controleplicht en moet die afvalstroom ook verplicht door de gemeente worden opgehaald. “Wat uw opmerking betreft over iemand die totaal geen restafval produceert”, zegt De Cordt. “Ranst heeft het systeem ook onlangs ingevoerd en kreeg daar dezelfde vraag over volledig restafvalvrije inwoners. Ik vraag mij dan af: wat doen die met hun mondmaskers? Wij rekenen de volledige kostprijs aan, niet meer, niet minder. Dit is een eerlijk retributiereglement, dat nog altijd meer kenmerken heeft van een retributie dan van een belasting.”

 kma

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio