Retourbemaling mag niet meer. 

Retourbemaling mag niet meer. © rr

Berendrecht verbiedt retourbemaling zolang niet geweten is hoeveel PFAS in grondwater zit

Berendrecht -

Retourbemaling bij bouwwerven mag niet meer in het polderdistrict Berendrecht. Raadslid Marc Maes (N-VA) vroeg tijdens de jongste districtsraad uitleg en kreeg te horen dat dit komt omdat het district binnen de 15 kilometer grote PFOS-veiligheidsmarge rond bedrijf 3M ligt.

Raadslid Marc Maes wilde weten of er gezondheidsrisico’s zijn voor de inwoners wanneer ze producten uit eigen tuin eten. Ook land- en tuinbouwers in het district gebruiken grondwater en dus wil Maes weten of ook dat veilig is.

Vorig jaar september keurde de districtsraad unaniem een motie en amendement goed met betrekking tot het maximaal inzetten en handhaven van retourbemaling bij bouwprojecten in het district. Water dat bij een bouwwerf wordt weggepompt, dient hergebruikt te worden. Dat kan door het water terug in de ondergrond te infiltreren of het af te voeren naar een gracht of een beek. Wanneer de waterkwaliteit het toelaat, kan het water ook ter beschikking worden gesteld van de inwoners door middel van een kosteloos aftappunt.

Naar aanleiding van de bemalingswerken aan de bouwwerf ‘De Bergen’ in de Bosstraat werd in augustus door de stad Antwerpen gemeld dat er geen retourbemaling meer mag, omwille van de 15 kilometer grote PFOS-veiligheidsmarge rond het bedrijf 3M. Het grondwater wordt nu in de riolen geloosd.

Extra maatregelen

Door de onduidelijkheden die gerezen zijn over de kwaliteit van het grondwater naar aanleiding van de mogelijke aanwezigheid van PFAS, heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de volledige veiligheidsstraal rond 3M extra maatregelen getroffen. Tot nader order worden alle aftappunten binnen een veiligheidszone rond de 3M site afgekoppeld. Voor het inschatten van de risico’s zijn normwaarden met betrekking tot PFAS in het grondwater noodzakelijk. Hiervoor zijn de lokale overheden afhankelijk van de Vlaamse overheid.

Joos Van Goethem, woordvoerder van Antwerps schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit): “De onderzoekingen die OVAM voert, zijn nog volop bezig. Resultaten zijn er op dit moment nog niet. Daarom ook blijven de huidige voorzorgsmaatregelen nog van kracht.”

Erik Vandewalle

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Jobs in de regio