©  Patrick De Roo, rr

Opmerkelijk voorstel van Antwerpse moraalfilosoof Patrick Loobuyck: “Opkomstplicht voor vaccinatie”

Niet de ongevaccineerden, maar de overheid is de hoofdverantwoordelijke voor de crisistoestand in de ziekenhuizen. Dat zegt moraalfilosoof Patrick Loobuyck (Universiteit Antwerpen). Hij pleit er wel voor dat ongevaccineerden verplicht worden om zich aan te melden in een vaccinatiecentrum. “Ze kunnen dan een papier ondertekenen waarop staat dat ze op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen, ook wat betreft het eventueel afstaan van voorrang in de zorg”, zegt hij.

Christof Willocx

MEER OVER