©  AFP

Veiligheidsraad klopt eerste nationale veiligheidsstrategie af

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag de allereerste Belgische veiligheidsstrategie ooit afgeklopt. Die bepaalt de vitale belangen voor ons land en moet helpen om bedreigingen te voorkomen.

Bron: BELGA

De Vivaldi-partijen spraken in het regeerakkoord al af om een eerste nationale veiligheidsstrategie uit te tekenen. In zo’n strategie staat onder meer wat de belangrijkste veiligheidsbelangen zijn van een land en op welke manier die mogelijk bedreigd worden. Overheden kunnen op die manier gerichter maatschappelijke ontwrichting voorkomen. Grote landen als de VS beschikken over een nationale veiligheidsstrategie, maar ook veel kleinere spelers hebben zo’n draaiboek. Nederland tekent bijvoorbeeld om de drie jaar een nieuwe veiligheidsstrategie uit. 

De administratie werkte een jaar lang aan de grote lijnen van de eerste Belgische veiligheidsstrategie, met bijdragen van de academische wereld, de privésector en het maatschappelijk middenveld. Ze werd woensdag afgeklopt door de Nationale Veiligheidsraad en definieert zes vitale belangen. “De bescherming van de verworvenheden van de democratische staat en zijn gedeelde waarden” is het eerste punt, gevolgd door de fysieke veiligheid van de burgers en de fysieke integriteit van België, de natuurlijke omgeving, de economische welvaart, de internationale orde en de doeltreffende werking van de Europese Unie. 

De bedoeling is om een echte veiligheidscultuur te ontwikkelen, klinkt het in een communiqué van de federale regering, “waarin een groter bewustzijn van risico’s en bedreigingen wordt gekoppeld aan de vrijwaring van onze belangen”. De veiligheidsstrategie zal regelmatig worden afgetoetst aan de realiteit, en aan het begin van elke nieuwe legislatuur volledig worden geëvalueerd. 

Volgens premier Alexander De Croo zal de veiligheidsstrategie België helpen om beter te anticiperen en te reageren op bepaalde situaties. “De bedreigingen waarmee we als land worden geconfronteerd, worden alsmaar complexer, onder meer door de opkomst van cyberaanvallen en fake news in de afgelopen jaren. Tegelijk bevorderen conflicten aan de Europese grenzen terrorisme en migratiestromen. De COVID-19-pandemie heeft aangetoond hoezeer de veerkracht van onze structuren op de proef kan worden gesteld. Het is van cruciaal belang dat we over een duidelijke en uitgewerkte visie beschikken die focust op de bedreigingen en de risico’s voor de vitale belangen van ons land.”

(belga)

Vastgoed

Jobs in de regio