Schepen Rik Pets. 

Schepen Rik Pets. © Chris Van Rompaey

Schepen Rik Pets uit de bocht: Lierse oppositie hekelt doofpotoperatie stadsbestuur

Lier -

De Lierse schepen van Personeel en Burgerlijke Stand Rik Pets (N-VA) liet zich volgens enkele oppositiepartijen in “grove en laatdunkende termen uit over een Liers gezin met migratieachtergrond dat een beroep dient te doen op het OCMW”. De schepen verontschuldigt zich “voor zijn openheid”.

Chris Van Rompaey

“De identiteit van het gezin werd tijdens de commissievergadering door de schepen nauwelijks verhuld”, zeggen raadsleden Katrien Vanhove (Groen-Lier&Ko), Stéphanie Van Campenhout (CD&V) en Freddy Callaerts (Vooruit). “Niet enkel dit specifieke gezin, maar in het algemeen ook stadsgenoten met een migratieachtergrond moesten het ontgelden.”

“Mensen van allochtone afkomst zijn volgens schepen Pets nu eenmaal andere dingen gewoon dan wij. Zij vertonen, zo bezwoer schepen Pets alle aanwezigen, een gebrek aan inzet, omdat het hen te gemakkelijk wordt gemaakt. Waarna hij stelde dat we toch moeilijk bij hen allemaal op de deur kunnen gaan kloppen om ze uit hun kot te krijgen en dat we als stad toch niet kunnen blijven sinterklaas spelen naar alleman toe.”

Opname offline gehaald

“Een aantal andere passages uit het betoog van schepen Pets laten we in ons persbericht weg, omdat ze de identiteit van het betreffende gezin zouden blootleggen. De grove schending van de privacy van dit gezin door schepen Pets was ook de reden waarom het stadsbestuur besloot om de opnames van de bewuste commissievergadering offline te halen.” Algemeen directeur Katleen Janssens bevestigt aan onze redactie dat ze diezelfde avond nog het verslag offline liet halen. Ondertussen kun je de commissievergadering opnieuw beluisteren, maar de betreffende passage werd weggeknipt.

“Geschokt over de raciale vooroordelen waarvan schepen Pets tijdens deze vergadering blijk gaf, agendeerden we dit incident op de jongste gemeenteraad. Tot onze niet geringe verbazing besloten de meerderheidspartijen echter dat dit incident enkel mocht bediscussieerd worden in besloten zitting, dus in afwezigheid van pers en publiek”, zeggen raadsleden Vanhove, Van Campenhout en Callaerts.

“Doofpot”

“Wanneer een schepen in functie zich tijdens een openbare vergadering bezondigt aan grove schending van de privacy en aan raciale stigmatisering, dan moffel je dit als stadsbestuur niet weg in een doofpot”, aldus de oppositieraadsleden. “Dat is allesbehalve netjes en getuigt van weinig moed. Zeker wanneer het maatschappelijke debatten betreft die er écht toe doen, hebben burgers van Lier en Koningshooikt het recht om te weten waar hun verkozenen voor staan. Daarom schrijven we een open brief die we op onze sociale mediakanalen zullen publiceren.”

“Hart op de tong”

Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) laat weten dat zowel hij als de fractieleidster van N-VA na de commissievergadering een gesprek heeft gehad met schepen Rik Pets. “Ik meen dat de schepen geen discriminerende of racistische uitlatingen heeft gedaan. Rik Pets is trouwens geen racist, maar wel een persoon die veel voeling heeft met de bevolking en het hart op de tong heeft. Hij heeft wel misschien te veel info gegeven over een familie of groep, zodanig dat de neutraliteit en de privacy van deze familie zou kunnen geschaad worden. Hij wenst zich voor deze openheid te verontschuldigen.”MEER OVER Lier

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio