In een eerste fase wordt het verkeersplateau in de richting van de Kerklei aangepakt.

In een eerste fase wordt het verkeersplateau in de richting van de Kerklei aangepakt. © Koen Fasseur

Werken verkeersplateau Bethaniëlei, hinder mogelijk tot kerstvakantie

Sint-Job -

Ter hoogte van de hoofdingang van OC Clara Fey, campus Kristus Koning wordt gewerkt aan het verkeersplateau. Deze werken verlopen in twee fasen en duren tot 23 december. Een verkeerslicht regelt het verkeer dat beurtelings langs de werf kan. Op piekuren moet men rekening houden met hinder.

De aanrijweg van de verkeersdrempel wordt momenteel uitgebroken. Daar komt eerst een nieuwe fundering en worden er nieuwe afgeschuinde blokken in de plaats gelegd. De vluchtheuvel krijgt daardoor een zachtere helling. Heel wat auto’s met een verlaagde carrosserie schuurden al wel eens tegen het plateau.

De aanrijstrook wordt vernieuwd in de twee richtingen, zowel richting Kerklei Sint-Job als richting Schilde en Zoersel. De werken verlopen in twee fase. De eerste fase in de richting van de Kerklei in Sint-Job loopt tot 13 december en de tweede in andere richting moet vlak voor de kerstvakantie klaar zijn.

Vanaf 13 december wordt er gewerkt in de richting van Zoersel en Schilde.

Vanaf 13 december wordt er gewerkt in de richting van Zoersel en Schilde. © Koen Fasseur

Verkeerslichten zorgen ervoor dat het verkeer beurtelings kan passeren en niet moet omrijden. Het verkeer dat vanuit Schilde en Zoersel de E19 in Sint-Job op wil, moet rekening houden met verkeershinder. De Bethaniëlei is dan ook een drukke verbindingsweg naar het al dichtgeslibde centrum van Sint-Job voor al het verkeer dat van buurgemeenten de E19 wil bereiken.

 (ella)

Vastgoed

Jobs in de regio