De komend week zullen er heel wat minder fietsen staan in het Vita et Pax-college. De school schakelt uit vrije wil over op afstandsonderwijs. 

De komend week zullen er heel wat minder fietsen staan in het Vita et Pax-college. De school schakelt uit vrije wil over op afstandsonderwijs. © rr

Vita et Pax-college kiest vrijwillig voor afstandsonderwijs: “Iedereen met gelijke kansen aan start examens brengen”

Schoten -

Het Vita et Pax-college schakelt vanaf woensdag vrijwillig over op afstandsonderwijs. “We willen geen chaos in de laatste rechte lijn naar de examens en alle leerlingen met gelijke kansen aan de start brengen van dit belangrijk evaluatiemoment”, motiveert directeur Bart Roels de beslissing.

Jan Auman

Volgens Bart Roels wordt Vita et Pax niet meer of minder geteisterd dan andere scholen door de vierde coronagolf. “Voorbije week zaten onze zestig vijfdejaars wel allemaal thuis in quarantaine en maandag was het even alle hens aan dek nadat acht leerkrachten afwezig bleven in de coronacontext. Het heeft ons doen nadenken over de laatste weken van het eerste semester. De situatie is wat ze is en totaal onvoorspelbaar. Toch willen we chaos absoluut vermijden met het oog op 8 en 13 december, wanneer hier de kerstexamens van start gaan”, aldus de directeur.

Bart Roels, directeur van het Vita et Pax-college: “Chaos vermijden”.

Bart Roels, directeur van het Vita et Pax-college: “Chaos vermijden”. © RR

Het heeft de directie aangezet om alle 450 leerlingen vanaf woensdag thuis te houden en de lessen verder te zetten via het computerscherm. Zo zal niemand leerachterstand oplopen, is de redenering. “We hebben voldoende ervaring opgedaan om dat goed en efficiënt te laten verlopen. De paar leerlingen die nog geen eigen laptop hadden, hebben we er één bezorgd. En we voeren een aantal flankerende maatregelen in na de eerdere ervaringen met afstandsonderwijs”, kondigt Roels aan.

Niet in pyjama

Concreet beperken de leerkrachten, die zelf kunnen kiezen of ze vanuit hun klas dan wel eveneens van thuis les geven, de duurtijd van de lessen via de computer tot veertig minuten. Omdat afstandsonderwijs nu eenmaal meer concentratie vergt, wordt voor de eerstejaars het aantal lessen bovendien beperkt tot vijf per dag. De lessen lichamelijke opvoeding, beeld en techniek en muziek vallen tijdelijk weg.

Nog een opvallende regel: de leerlingen hoeven dan wel hun uniform niet aan te trekken wanneer ze ’s morgens voor het beeldscherm plaatsnemen, maar in hun pyjama aan de lesdag beginnen, is dit keer uitdrukkelijk verboden.

Sommige ouders zijn het niet eens met de strategie en vrezen dat afstandsonderwijs net grotere leerachterstand zal veroorzaken omdat zoon of dochter nog niet zelfstandig genoeg kan werken. Ze wijzen ook op het feit dat er voor de jongste leerlingen niet altijd opvang voorzien is in huis.

Dagelijks virtueel groepsgesprek

“Wie echt wil, kan naar school komen. We voorzien zeker in noodopvang, maar hopen toch dat de meeste leerlingen onze richtlijn volgen en van thuis uit mee leren”, aldus Roels. “Om alle leerlingen ook figuurlijk bij de les te houden, zal de klastitularis elke dag met haar of zijn klas contact zoeken voor een virtueel rondetafelgesprek. Het welbevinden van onze leerlingen is een prioriteit. We willen ondanks de fysieke afstand de vinger aan de pols houden en zullen tijdig ingrijpen bij problemen van welke aard ook.”

De sportlessen worden voorlopig opgeschort.

De sportlessen worden voorlopig opgeschort. © rr

Vastgoed

Jobs in de regio