Hernieuwbare energie via de daken van gemeentegebouwen. 

Hernieuwbare energie via de daken van gemeentegebouwen. © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Gemeentelijke daken leveren extra energie

Kapellen -

Kapellen tekent in op een project van de coöperatieve vennootschap Ecopower, die projecten organiseert rond hernieuwbare energie. Het bestuur onderzoekt of het haalbaar is om op bepaalde gemeentegebouwen zonne-installaties te plaatsen.

Er komt een haalbaarheidsstudie voor de gebouwen van de Muziekacademie & BKO Zilverenhoek, BKO-locatie in het gemeentepark, sporthal ’t Kooike, de bibliotheek en het Dienstencentrum te Putte-Kapellen. Hetzelfde gebeurt voor fuifzaal Eskapade, BKO-locatie Hoogboom, sporthal van Hoogboom, zaal LUX, BKO-locatie van Putte, klaslokalen van het CVB + Ivoran en de sporthal van Kapellen-centrum.

Ecopower gaat in dit project te werk via het raamcontract ‘stroomafnameovereenkomst’ van het VEB (Vlaams Energiebedrijf), dat dienst doet als aankoopcentrale. Gemeenten melden welke daken of parkings ter beschikking gesteld kunnen worden voor een periode van twintig jaar.

Het bedrijf plaatst, monitort en zorgt voor het onderhoud van de installatie gedurende twee decennia. De investering gebeurt via de coöperanten, terwijl de gemeente de groene stroom koopt aan een lager tarief dan de marktprijs. Na twintig jaar volgt een kosteloze overdracht van de installaties naar de gemeente.

Ecopower telt om en bij de zestigduizend coöperanten die de geproduceerde groene stroom delen. Het bedrijf installeerde reeds meer dan driehonderd zonne-installaties via zondelen voor overheden, woonzorgcentra, scholen en particulieren.evdw

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio