De omstreden advocaat Olivier E. 

De omstreden advocaat Olivier E. 

Gedupeerden over de zaak-Olivier E.: “Waarom heeft de Orde van Advocaten deze man zijn gang laten gaan?”

Antwerpen, Brussel -

De mensen zich gedupeerd voelen door ex-advocaat Olivier E., wijzen met een beschuldigende vinger naar de Orde van Advocaten, die de betrokken raadsman de hand boven het hoofd zou hebben gehouden. De stafhouder bij de balie in Brussel, waar Olivier E. tot 1 april was ingeschreven, pareert die kritiek.

Joris Van der Aa

DE E-FILES 


Het Antwerpse gerecht is met een groot fraudeonderzoek gestart naar de handel en wandel van Olivier E., een voormalige advocaat uit Oelegem. Zakenpartners en cliënten beschuldigen de omstreden advocaat-zakenman van oplichtingspraktijken, verduistering, vervalsingen en corruptie. Gazet van Antwerpen zocht de klagers op en duikt drie dagen lang in de E-files.      

LEES OOK:

Bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en in Brussel is Olivier E. geen onbekende. Zowel bij de stafhouder in Antwerpen als in Brussel werden er meerdere klachten tegen hem ingediend. Bij de gedupeerden leeft het gevoel dat E. zijn gang kon blijven gaan, ondanks alle klachten.

LEES OOK. Omstreden advocaat Olivier E. zet wagen van klager te koop

Olivier E. werd volgens onze informatie meer dan eens tuchtrechtelijk op de vingers getikt wegens malafide praktijken, onder meer omdat hij zijn beroep als advocaat combineerde met een functie in commerciële bedrijven, waar hij tegelijk advocaat, bestuurder of aandeelhouder van was. Welke sancties de tuchtraad van de orde heeft opgelegd, is niet duidelijk.

De stafhouder van de balie in Brussel spreekt met klem tegen dat er niet werd opgetreden tegen Olivier. “Voor wat betreft de echte tuchtprocedures is de stafhouder gehouden tot het beroepsgeheim”, benadrukt stafhouder mr. Bart De Moor. “Hij mag geen informatie verstrekken over individuele tuchtdossiers. Stellen dat een stafhouder niet zou zijn opgetreden in een concreet geval, gebeurt dus zonder kennis van zaken, vermits de betrokken stafhouder hierover geen informatie mag geven.”

De stafhouder benadrukt dat advocaten ook in het zakenleven actief mogen zijn. “Indien een advocaat in geschil geraakt met een zakenpartner aangaande een dergelijke nevenactiviteit, dan zijn, naar gelang het geval, de rechtbank van eerste aanleg of de ondernemingsrechtbank bevoegd om over dit geschil te oordelen, niet de stafhouder”, aldus De Moor. “Sommige rechtzoekenden hebben moeite om dit verschil te aanvaarden en vatten toch de stafhouder, soms nadat zij door de gewone rechtbanken in het ongelijk zijn gesteld.”

De heer Olivier E. is sinds 1 april 2021 geen advocaat meer, aldus De Moor.

Vastgoed

Jobs in de regio