De gemeentelijke bouwdienst scoorde bij een Vlaamse audit. 

De gemeentelijke bouwdienst scoorde bij een Vlaamse audit. © Jan Brys

Brasschaats bouwcollege krijgt mooi rapport van Vlaamse overheid

Brasschaat -

De gemeente Brasschaat werd steekproefsgewijs uitgekozen door de Vlaamse overheid voor een externe audit. De werking en de methodiek van de omgevingsvergunningen werden onder de loupe genomen en zeer positief beoordeeld. Het zou een voorbeeld voor andere gemeenten zijn.

Diensthoofd Martine Kenis was dan ook bijzonder trots toen ze tijdens de gemeenteraadszitting haar verhaal mocht doen.

“Het thema omgevingsvergunningen werd bij verschillende lokale besturen onderzocht. We kregen een zeer mooie evaluatie van de werking van ons bouwcollege. Het digitaal proces werd helemaal doorgelicht. Maar ook de methodiek kwam aan bod. Dit alles gebeurde dan ook nog in moeilijke omstandigheden omwille van de coronapandemie. Onze organisatie back en frontoffice kon op heel wat bijval rekenen”, legt Kenis uit.

Schepen voor ruimtelijke ordening Myriam Van Honste (Open VLD) gooide met een pluim naar de mensen van het bouwcollege. “We werken aan een contante verbetering. Vooraf met een open vizier rond de tafel zitten zowel binnen de organisatie als extern met alle betrokken partijen werkt duidelijk en werpt zijn vruchten af. In de feedback naar de Vlaamse overheid toe waren onze mensen zelf zeer kritisch”, zegt de schepen. (jbr)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio