©  put

A12 in Brussel wordt groene promenade

Het Brussels Gewest heeft plannen klaar om het laatste stuk van de A12 om te vormen in een groene promenade. Stadinwaarts blijft er één rijstrook voor auto’s over. Dat schrijven De Morgen en La Libre Belgique dinsdag.

Bron: Belga

De bevoegde administratie Brussel Mobiliteit heeft de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning al ingediend. Hoewel er nog infovergaderingen voor de buurtbewoners volgen, verwacht de overheid geen grote moeilijkheden. De hoop is dat de vergunning binnen zes maanden rond is, zodat de werken in 2022 kunnen starten. Die zouden ongeveer drie jaar duren.

Concreet gaat het om een strook van drie kilometer tussen de grens met Vlaanderen en het kanaal, ter hoogte van de Van Praetbrug. Die strook omvat een stuk A12 en R21. Wie daar nu met de wagen passeert, rijdt met 120 kilometer per uur voorbij het knooppunt van de Brusselse ring en het Atomium, om ter hoogte van het Amerikaans theater te vertragen en via het koninklijk domein van Laken door te stromen tot in het stadscentrum.

Die weg wordt smaller en trager. Stadinwaarts gaat het aantal rijstroken van drie naar twee en vervolgens naar één. Zo ontstaat er een trechter. De snelheidslimiet gaat naar 90 en 50 kilometer per uur. Staduitwaarts blijven twee rijvakken over. 

De bedoeling is om de openbare ruimte terug te geven aan de inwoners. “Dit project past in de 10-minutenstad, een concept waarmee we in elke buurt scholen, kinderdagverblijven, openbaar vervoer en andere voorzieningen willen creëren”, zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS). Tegelijk moet de overlast van het autoverkeer omlaag. 

“We starten met de heraanleg van de invalswegen van Brussel. We transformeren autosnelwegen tot intermodale stadsboulevards: vlot en bereikbaar voor alle modi, groener en leefbaarder voor alle bewoners. De A12 wordt zo een groene, vlotte en leefbare toegangspoort voor iedereen”, aldus Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).