©  Joris Herregods

Bart De Wever over kritiek oppositie: “Je moet blind zijn om niet te zien welke transformatie de stad heeft doorgemaakt”

Antwerpen -

De Antwerpse oppositie verwijt het stadsbestuur in zijn meerjarenbegroting blind te zijn voor de veranderende realiteit. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) kaatste de bal terug. “Je moet blind zijn om te niet te zien welke transformatie de stad heeft doorgemaakt”, reageerde hij.

Jan Stassijns

Nadat alle politieke fracties in de Antwerpse gemeenteraad hun mening spuide, was het aan het Antwerpse schepencollege om zich te verdedigen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) verving maandagavond schepen van Financiën en Mobiliteit, Koen Kennis (N-VA) die nog recupereert van een fietsongeval. Hij nam als eerste het woord.

LEES OOK. Oppositie verwijt meerderheid blindheid: “De realiteit wijzigt, maar het stadsbestuur doet koppig verder”

Vooral rond het thema verkeersveiligheid voelde hij zich genoodzaak enkele zaken recht te zetten. “Elke slachtoffer in het verkeer is er één te veel”, zei De Wever. “Wat ik niet ernstig vind, is dat er steeds een beeld wordt opgehangen dat wij als stadsbestuur daar niet mee bezig zijn. Je moest bijna blind zijn om niet te zien welke transformatie deze stad heeft doorgemaakt. De afgelopen tien jaar is het fietsverkeer in onze stad enorm gestegen en dat heeft wellicht te maken met het feit dat fietsers ook zien dat er voor hen veel wordt geïnvesteerd. We hebben geen paradijs gecreëerd, maar wel belangrijke stappen vooruit gezet.”

“Wat me vooral opvalt in de tussenkomsten van de oppositie is dat er over heel wat onderwerpen niet wordt gesproken, zoals werkgelegenheid, cultuur, onderwijs, jeugd, politie, haven,... Ik merk toch enige selectieve aandachtigheid”, aldus De Wever.

“Meer groen”

Schepen van Stadsontwikkeling, Annick De Ridder (N-VA) 

Schepen van Stadsontwikkeling, Annick De Ridder (N-VA) ©  Joris Herregods

Schepen voor Stadsontwikkeling, Annick De Ridder (N-VA) kreeg vooral het verwijt dat er te weinig aandacht is voor groen, onder meer in de grote stadsprojecten. “Maar op de Scheldekaaien, aan Sint-Andries Zuid realiseren we net 50% meer groen dan oorspronkelijk gepland”, reageerde ze. “Op Nieuw Zuid leggen we een park van vijf hectare aan met een stadsbos, op de Gedempte Zuiderdokken realiseren we een prachtig groen park...”

Nabilla Ait Daoud (N-VA), schepen van Kinderopvang. 

Nabilla Ait Daoud (N-VA), schepen van Kinderopvang. ©  Joris Herregods

De sluiting van de stedelijke kinderopvang Merlijn in Borgerhout was de voornaamste kritiek op het beleid van schepen van Nabilla Ait Daoud (N-VA), bevoegd voor Kinderopvang. “Er is géén enkele opvangplek verdwenen in de stedelijke kinderopvang”, benadrukt Ait Daoud. “We blijven kiezen voor duurzame locaties en er staan heel wat schitterende projecten in de steigers. Trouwens, toen ik begon in 2013 waren er in de stad 24 plaatsen op honderd kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dat zijn er vandaag 39 op honderd.”

“Paniek zaaien”

Els van Doesburg (N-VA), schepen van Wonen 

Els van Doesburg (N-VA), schepen van Wonen ©  Joris Herregods

Els van Doesburg (N-VA) was snoeihard voor PVDA die bij monde van fractieleider Peter Mertens het zorg- en woonbeleid van de stad stevig op de korrel nam. “Angst en paniek zaaien is uw levensmotto in de politiek”, sneerde van Doesburg. “We investeren vijf miljoen per jaar in betaalbaar wonen. We renoveren massaal onze sociale woningen die in zich in schrijnende toestand bevonden. En nee, de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf zijn niet duurder dan de andere in Vlaanderen. U vergeet te vermelden dat in de kostprijs veel meer is inbegrepen dan in andere woonzorgcentra waar er nog extra kosten worden aangerekend. Maar ja, een dag geen leugens verkondigen over het Zorgbedrijf is een dag niet geleefd voor PVDA.”

Schepen van Sociale Zaken, Tom Meeuws (Vooruit) 

Schepen van Sociale Zaken, Tom Meeuws (Vooruit) ©  Joris Herregods

Tom Meeuws (Vooruit), schepen van Sociale Zaken, tenslotte probeerde de oppositieleden te overtuigen dat de stad op koers ligt haar klimaatdoelstellingen te halen. “We hebben ook meer middelen vrijgemaakt voor de dag- en nachtopvang voor daklozen”, zei hij. “En we investeren ook meer in de verslavingszorg. Iedereen heeft de indruk dat er niets verandert. Misschien vraagt dat wat te veel zoekwerk van u.”

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio