©  BELGA

Ben Weyts houdt voet bij stuk en wil scholen niet sluiten: “Ingrijpen waar nodig”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft al meermaals aangeven dat hij de scholen niet wil sluiten. En maandagavond bevestigde hij dat nogmaals in Terzake op Canvas. Hij sprak ook zijn verontwaardiging uit over het feit dat het onderwijs en de kinderopvang niet zoals het zorgpersoneel voorrang krijgen bij de toediening van de boosterprik.

Bron: BELGA

“Er zijn er verschillenden die pleiten voor afstandsonderwijs. Daar verzet ik me tegen. Ik wil optreden waar nodig en niet de hele school sluiten. We moeten optreden waar zich een probleem stelt”, zei Weyts in Terzake maandagavond. Hij werd daar geconfronteerd met het feit dat er momenteel wel 74 scholen helemaal gesloten zijn door de pandemie. Hij noemde het belangrijke cijfers, maar pleit wel voor perspectief. “Dat zijn 74 scholen op bijna 4.000”, zei hij.

Het zijn verschrikkelijk moeilijke keuzes die directies moeten maken, zei hij. “Maar ik wil verhinderen dat heel het onderwijs in lockdown gaat. Daar zijn de meest kwetsbare leerlingen het slachtoffer van.” De minister benadrukte dat hij voorstander is van lokale maatregelen. “Geen one size fits all. Er zijn duidelijke scenario’s.”

Ook is de minister geen voorstander van een afkoelingsweek voor alle scholen. Want daardoor zouden ook scholen getroffen worden waar er minder of geen problemen zijn, zei Weyts.

Boostervaccinatie zelf organiseren

Minister Weyts blijft ook verontwaardigd dat het onderwijs en de kinderopvang niet zoals het zorgpersoneel voorrang krijgen bij de toediening van de boosterprik. Weyts wees erop dat de zorgsector voorrang kreeg omdat ze essentieel is. Dat geldt voor de onderwijsminister echter ook voor het onderwijs en de kinderopvang. Het onderwijspersoneel levert geweldig werk, aldus Weyts. “Dit was het moment om iets terug te doen, maar dan geeft men niet thuis”, sneerde hij. 

Daarom heeft de N-VA-minister beslist om zelf aan de slag te gaan “als we vaccins krijgen”. Gesprekken daarover zijn al zondag opgestart. Ben Weyts werkt op twee pistes: ofwel worden er aparte voorrangsstromen opgezet worden voor onderwijzend personeel in de vaccinatiecentra; ofwel wordt gewerkt met vaccinatiebussen die naar de scholen zelf gaan om de leerkrachten er een boostervaccin te geven.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio