Broek De Naeyer. 

Broek De Naeyer. © rr

Vlaamse overheid beveelt waterbodemonderzoeken in Willebroek: “Te bekostigen door beheerders”

Willebroek -

Nadat vorige week duidelijk werd dat een woonzone in aanbouw op de terreinen van een voormalige papierfabriek in Willebroek moet gesaneerd worden door PFOS-vervuiling, kondigde de Vlaamse regering aan dat er waterbodemonderzoeken moeten gebeuren in de Fabriekloop, de Zwarte Beek, de Arkenlosloop en de oppervlaktewateren rond en in het Willebroekse natuurgebied Broek De Naeyer. De kosten zijn voor de beheerders van de waterlopen.

Kristof Van Rompaey

Een verkennend onderzoek binnen een afgebakend gebied wees eind juni al uit dat de betreffende waterlopen vervuild zijn. In de 19de en 20ste eeuw legde de voormalige papierfabriek De Naeyer bezinkingsbekkens aan en loosde via de Fabriekloop afvalwater in de Rupel. Sinds 2004 is de fabriek dicht en herstelde de natuur zich, ondanks de vervuiling.

De gemeten concentraties in het betrokken gebied zijn hoger dan eerdere metingen eender waar in Vlaanderen. “In een eerste fase is er beslist om het meest kritieke punt eerst te saneren, namelijk het woongebied”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). “Daar zijn we opgelucht door, maar tegelijk is het goed dat men nu niet stilvalt en verdergaat met de onderzoeken volgens de afspraken.”

De Vlaamse overheid geeft de beheerders van de waterlopen achttien maanden tijd om op eigen initiatief en op eigen kosten een waterbodemonderzoek te laten uitvoeren. Bij Polder Willebroek, beheerder van de Zwarte Beek en Arkenslosloop, riep dijkgraaf Johan Teughels daar bij hoogdringendheid een bestuursvergadering over bijeen. Die staat volgende week gepland. (kvro)

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio