Sinterklaas ontving de kinderen coronaproof in het voorpark van Veltwijck. © /Marc Wouters (W&F)

Sinterklaas ontvangt 400 kinderen in het voorpark van Veltwijck

EKEREN -

“Wat een mooi kasteel”, zei Sinterklaas toen hij met zijn koets via de ingangspoort het 16de eeuwse Veltwijck binnenreed. De Sint was voor enkele uren te gast in Ekeren. In het voorpark ontving hij een 400-tal kinderen.

De districtsschepenen Annemie Plompen en Marc Elseviers verwelkomden de Sint en zijn gevolg. © Marc Wouters

Ongeduldig wachtten de kinderen op de komst van de Sint. In de verte hoorden ze het trommelgeroffel van de Antwerpse Stadstrommelaars. En daar kwam de koets met de Sint en zijn adjuncten de Waalse Dreef ingedraaid. Oorspronkelijk was het de bedoeling de Sint en zijn gevolg op het Kristus Koningplein te ontvangen om nadien in stoet naar het kasteel te trekken. Dat zou in coronatijd te veel volk op de been hebben gebracht en dus koos het districtsbestuur voor een bescheidener ontvangst.

Handjes schudden was er dit jaar niet bij. Dat kon de pret voor het jonge volkje niet bederven. © Marc Wouters

De districtsschepenen Annemie Plompen en Marc Elseviers (beiden N-VA) namen de honneurs waar. “En waar is de districtsburgemeester Koen Palinckx”, vroeg de Sint. ”Toch niet stout geweest?” ”Absoluut niet Sint”, zei Annemie Plompen. ”Koen zit thuis in quarantaine.”

Stoker Stijn vulde tijdig de vuurkorven aan, zodat de Sint geen kou leed. © Marc Wouters

Om het allemaal coronaproof te houden stond de troon van de Sint aan het torengebouw opgesteld. Stoker Stijn zorgde ervoor dat de Sint geen kou leed. Regelmatig werden de vuurkorven met houten blokken aangevuld. “Oppassen dat we de Sint niet roosteren”, waarschuwde Marc Elseviers. De kinderen bleven op voldoende afstand van Sinterklaas. De 400 ingeschreven kinderen en hun ouders werd in 3 tijdsloten ingedeeld, zodat het nooit echt druk was bij het bezoek. Alle kinderen gingen met een zakje vol snoep naar huis. De cadeautjes zijn voor later, op 6 december. ”Vergeet niet iets lekkers voor mijn paard ‘Slecht-Weer-Vandaag’ in je schoentje te leggen”, zei de Sint bij zijn afscheid.  

De Stadstrommelaars vergezelden de Sint op zijn tocht. © Marc Wouters

  (mawo )

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners