© Archiefbeelden ATV

Extra maatregelen in onderwijs: geen bos- of boerderijklassen, scholen mogen zelf voor afstandsonderwijs kiezen

Tot 15 december moeten buitenschoolse activiteiten met overnachting worden geschrapt, mogen klasgroepen niet samenkomen in refters en studiezalen en worden de quarantaineregels opnieuw strenger. Dat is vrijdag beslist na overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de onderwijskoepels en de vakbonden.

Het is belangrijk dat klassengroepen zo weinig mogelijk contact hebben onderling. Zo mogen ze niet meer samenkomen in refters, studiezalen en voor- en naschoolse opvang. Buiten op bijvoorbeeld de speelplaats kan dat wel nog.

Verder wordt het test- en quarantainebeleid opnieuw aangepast. Een klas moet nu in quarantaine vanaf het moment dat er binnen een week binnen een klas drie besmettingen vastgesteld worden, tot nu toe was dat bij vier besmettingen.

Scholen blijven gewoon open maar kunnen zelf beslissen of ze geheel of gedeeltelijk overgaan tot afstandsonderwijs of sluiting. Personeelsvergaderingen moeten sowieso online plaatsvinden. Verder moeten leerlingen een vaste plaats krijgen in de klas, moet de aanwezigheid van derden op school worden beperkt en blijven de huidige regels rond mondmaskers gelden.

Eerder op de dag was al bekendgemaakt dat de Vlaamse regering 17,5 miljoen euro uittrekt voor CO2-meters in de klas en zelftesten voor het onderwijspersoneel.

Onderwijsbonden niet overtuigd

Bij de onderwijsbonden is niet iedereen ervan overtuigd dat de maatregelen voldoende zullen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs, vindt dat er een meer kordaat beleid moet komen en dat scholen nu te veel vrijheid krijgen. “Scholen mogen beslissen om over te gaan op afstandsonderwijs als er zich een probleem voordoet, maar vanaf wanneer is er een probleem en wie bepaalt dat”, vraagt Libert zich af. “Scholen concurreren ook met elkaar en proberen zo lang mogelijk open te blijven.”

Ook Koen De Backer, ondervoorzitter van VSOA, vraagt zich af of de maatregelen voldoende zijn, “al heb ik geen glazen bol natuurlijk”. Hij is in tegenstelling tot Libert wel tevreden dat scholen zelf kunnen beslissen over afstands- of hybrideonderwijs, al benadrukt hij dat niet mag vergeten worden dat zo de werkdruk van de leerkracht opnieuw stijgt.

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), vindt dan weer dat scholen er alles aan moeten doen om de examens op een normale manier te laten plaatsvinden. De vakbond pleit ervoor om nu eerder over te gaan op afstandsonderwijs om een normale examenperiode te vrijwaren. Het is voor de bond absoluut noodzakelijk dat er geen examens uitgesteld worden tot na de kerstvakantie. “Een goed schoolbestuur moet op tijd ingrijpen indien nodig”, klinkt het.

De maatregelen komen niets te vroeg, klinkt het tot slot bij het Christelijk Onderwijsverbond (COV). “Het coronavirus treft het basisonderwijs erg hard. Steeds meer klassen en zelfs scholen lopen leeg. Het overblijvende personeel houdt zich met veel inzet staande tussen al het jonge, niet-gevaccineerde geweld”, luidt het. “Hoewel het personeel zijn uiterste best doet, kan je in een school geen steriele omgeving creëren zoals in een ziekenhuis.”

De vakbond is daarom - net als de andere bonden - tevreden dat de interministeriële conferentie van de gezondheidsministers zaterdag bekijkt of het onderwijs prioriteit kan krijgen bij de derde prik van het coronavaccin.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio