Verschillende partners verenigen zich in Het Pandschap Rivierenland. 

Verschillende partners verenigen zich in Het Pandschap Rivierenland. © Dirk Vertommen

Het Pandschap renoveert leegstaande en verwaarloosde panden tot sociale huurwoningen

Mechelen -

Eigenaars van leegstaande panden die opkijken tegen een renovatie, kunnen voortaan een beroep doen op Het Pandschap Rivierenland. In ruil voor logistieke en eventueel ook financiële steun van de organisatie, moet de eigenaar het pand wel voor een periode van minstens negen jaar verhuren als sociale woning.

Stijn Van de Sande

Momenteel staan er in Mechelen ongeveer 270 panden leeg, terwijl op hetzelfde moment ook heel wat mensen op een wachtlijst staan voor een sociale woning. Om beide problemen aan te pakken verenigt de stad Mechelen zich samen met enkele partners in Het Pandschap. Het initiatief ontstond in Gent en heeft intussen ook in Brugge en Antwerpen projecten lopen waarbij leegstaande panden omgevormd worden tot een sociale huurwoning.

Via Het Pandschap Rivierenland kunnen eigenaars van leegstaande woningen ontzorgd worden bij de renovatie van hun pand. “Het Pandschap neemt de logistieke ondersteuning en de realisatie van de renovatie op zich”, zegt Elise Steyaert van Klimaan, dat het project trekt. “En er is ook financiële steun mogelijk, bijvoorbeeld via een lening. Binnen het beschikbare budget zorgen we ook voor een zo duurzaam mogelijke renovatie. Zo slaan we verschillende vliegen in een klap.”

“In ruil voor de ondersteuning moeten de eigenaars hun woning wel voor een periode van minstens negen jaar ter beschikking stellen van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK)”, zegt voorzitter Elisabeth Okmen (Vld-Groen-m+). “Als verhuurkantoor werden we vaak geconfronteerd met eigenaars die een pand aanboden dat niet in orde bleek om te verhuren. Dat is altijd jammer. Door die mensen te begeleiden bij de renovatie van de woning, hopen we die woningen wel op te kunnen nemen in ons aanbod.”

15 renovaties per jaar

Als alles volgens plan verloopt dan starten begin 2022 de eerste renovaties. In het eerste jaar wordt er gemikt op vier renovaties. Dat moet daarna stelselmatig groeien naar vijftien renovaties per jaar. “Zo willen we de irrationele leegstand in onze stad aanpakken”, zegt schepen van Wonen Greet Geypen (Vld-Groen-m+). “Want de panden verloederen terwijl ze de eigenaars veel geld kosten aan leegstandsbelasting. Het aanpakken van die probleempanden is een goede zaak voor iedereen.”

Behalve het SVK, de stad en Klimaan stapt ook Welcome In Mechelen mee in het project. Met hun vrijwilligerswerking willen ze op praktisch en materieel vlak hulp bieden. Het Sociaal Verhuurkantoor maakt een subsidie van 30.000 euro vrij en de stad trekt een bedrag van 80.000 euro uit via de intergemeentelijke samenwerking met Lier en Willebroek. Het is niet uitgesloten dat het project later uitgebreid wordt naar deze plaatsen.

De verschillende partners doen samen een oproep aan eigenaars van leegstaande panden om zich via Klimaan aan te melden bij Het Pandschap Rivierenland.

info@klimaan.be

MEER OVER

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio