Julie, Michelle, Elise, Kato en Lauren tonen enkele kledingstukken die medeleerlingen al hebben binnengebracht in hun EcoKast. © Hans Otten

Met EcoKast zetten leerlingen ruilsysteem voor kleding op

Geel -

Hoe zou jij de klimaatverandering aanpakken? Toen enkele leerlingen van Sint Dimpna Geel vorig jaar die vraag op hun bord kregen, bedachten ze de EcoKast. Dit jaar mogen ze deze kledingruil ook in de praktijk brengen.

Hans Otten

Leerkracht Steve Coeimans legt de leerlingen tijdens zijn lessen Aardrijkskunde ieder jaar een ecologisch vraagstuk voor: welk project zou jij willen uitwerken om de wereld duurzamer te maken? “De jongeren komen dan meestal met plannen rond zonnepanelen af”, zegt Steve Coeimans. “Maar mijn opzet is dat het juist een project moet zijn dat ten eerste niets kost en ten tweede voor iedereen toegankelijk is. Ik ga uit van het principe van think global, act local. Een groepje van vijf leerlingen uit de Humane Wetenschappen bedacht zo vorig jaar het virtuele concept van de EcoKast. Maar toen ik het aan het directiecomité voorlegde, zette dat het licht op groen om het echt uit te werken.”

Het binnengebrachte aanbod aan tweedehandsstukken wordt netjes als in een echte winkel uitgestald. © Hans Otten

De inventieve jongedames Kato Van Echelpoel, Lauren Baelus, Elise Vermeulen, Julie Vancraenendonck en Michelle Berghmans bedachten hun EcoKast als een doorgedreven vorm van de bij (jonge) vrouwen populaire swapparty’s: met een groep vriendinnen verzamel je eigen oude, maar nog bruikbare kledingstukken en je kiest daaruit dan voor jezelf stukken die jou bevallen (en passen). De EcoKast trekt dit open naar alle leerlingen van Sint Dimpna Geel.

Gouden ticket

“Op donderdagmiddag houden we de inzameling”, vertellen Kato en Lauren. “Iedereen die iets binnenbrengt, krijgt een gouden ticket. Daarmee kan je dan op vrijdagmiddag als eerste komen kiezen uit de rekken. Het is een soort tweedehandswinkel, maar waar alles gratis is. Alle binnen gebrachte kledij moet wel in goede staat verkeren en gewassen zijn. Van de directie hebben we de vroegere mediatheek ter beschikking gekregen. Die wordt volgend jaar verbouwd, maar wij mogen nog minstens tot eind januari tijdens de middagpauzes op donderdag en vrijdag onze EcoKast organiseren.”

De oude mediatheek doet nu dienst als gratis tweedehandswinkel, inclusief rode loper voor de klanten. © Hans Otten

Het aanbod in het winkeltje is verrassend groot, van bloezen en T-shirts over broeken en rokken tot schoenen. Maar je kan er niet naast kijken: zowel aanbod als klanten zijn uitsluitend vrouwelijk. “Tja, meisjes zijn gewoon nieuwsgieriger, bij jongens is het nog niet zo aangeslagen. En het klopt natuurlijk dat meisjes meer met kleding bezig zijn. Ik denk dat jongens ook gewoon hun kleding langer dragen en niet zo snel nieuwe stukken nodig hebben”, zegt Kato met een lachje.

Minder afval

Mooi, maar op welke manier is dit nu een ecologisch project? “Door nog bruikbare kleding een nieuw leven te geven, heb je minder afval. Maar het heeft ook een groot effect op watergebruik. Om een nieuw kledingstuk uit katoen te maken, heb je 500 liter water nodig. Dat is een enorme verspilling.”

Steve Coeimans is trots op het project van pupillen. “Een voorwaarde van de directie is dat de leerlingen ook aan bewustmaking doen. In het promofilmpje laten ze zien hoeveel water nodig is om verschillende kledingstukken te maken. En wie een kledingstuk wil passen, moet eerst een testje over het doel van de EcoKast afleggen. Dit maakt duurzaamheid tastbaar.”

Alle aangeleverde stukken moeten nog in goede staat en gewassen zijn. © Hans Otten

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Ondernemen