Alle wijken mogen hun stem laten horen, alleen nog niet op 7 en 8 december. 

Alle wijken mogen hun stem laten horen, alleen nog niet op 7 en 8 december. © RR

Corona zet toekomst Essen opnieuw on hold, grote dorpsdebat alweer uitgesteld

Essen -

Hoe zal Essen er in 2040 uitzien? Dat was voer voor debat met de inwoners op 7 en 8 december in zaal GC Rex. Voor de tweede keer al moeten die grote dorpsdebatten uitgesteld worden door corona.

In 2020 was Essen een van de pilootgemeenten in Vlaanderen die een Beleidsplan Ruimte had opgemaakt dat de krijtlijnen qua ruimtelijk beleid voor de komende twintig jaar vastlegt.

Daarin zijn zes ambities naar voren geschoven. Zo wordt ernaar gestreefd om tegen 2025 geen enkele extra hectare openbare ruimte meer in te nemen en de beschikbare ruimte slim te verdichten, maar leefbaar te houden. Maar ook goed gelegen bedrijventerreinen herwaarderen, in elke wijk in speel- en beweegmogelijkheden voorzien, inzetten op missing links bij trage wegen, zwaar verkeer weren uit Essen-Centrum en de stationsomgeving opnieuw ontwerpen.

Bevraging

Om dit concreet uit te werken, wil het bestuur ook graag de mening van de inwoners horen. Dat gebeurde alm een eerst keer over het ruimtelijk structuurplan in 2006 en vorig jaar werd het participatietraject opnieuw opgestart, onder de noemer ‘Beleidsplan Ruimte Essen’.

Het live debat met de Essenaren zal nog niet voor dit jaar zijn.

Het live debat met de Essenaren zal nog niet voor dit jaar zijn. © RR

In de lente van 2021 stond een infocontainer op het Heuvelplein waar inwoners de conceptnota konden inkijken. Toen was er ook ruimte voor inspraak bij het milieueffectrapport (MER) dat nagaat welke impact het plan heeft op het milieu.

Op 7 en 8 december wilde de gemeente uiteindelijk ‘live’ met Essenaren in gesprek gaan over hoe Essen er in twintig jaar moet uitzien als een aantrekkelijke en duurzame gemeente waar iedereen ruimte krijgt om zich thuis te voelen, te werken, te ontspannen en te ontmoeten. Dat debat zal dus voor een latere datum zijn. Zodra een nieuwe datum gekend is, communiceert de gemeente dit via al haar online en offline kanalen.

 (ella)

Vastgoed

Jobs in de regio