De gemeente roept op om omheiningen wolfproof te maken.  

De gemeente roept op om omheiningen wolfproof te maken.  © Shutterstock

Zwervende wolf waarschijnlijk onderweg naar Kalmthout: landbouwers moeten dieren ’s nachts binnen houden

Kalmthout -

Het gemeentebestuur waarschuwt landbouwers dat een zwervende wolf op weg is naar deze regio. Schepen van Landbouw Sandra Hoppenbrouwers (CD&V) roept op om dieren ’s nachts binnen te stallen en omheiningen wolfproof te maken. Schapenboer Jan Konings maakt zich zorgen.

Jan Konings houdt een zestiental schapen als hobbyist en hij maakt zich wel degelijk zorgen over de wolf die mogelijk naar hier onderweg is. “Logisch dat ik me zorgen maakt. Zo’n wolf legt gemakkelijk vijftig tot zestig kilometer per dag af. Hij kan hier bij wijze van spreken al over een uurtje staan, of morgen, of misschien helemaal niet. Die onzekerheid speelt ook mee en zorgt voor extra spanning.”

Een deel van zijn perceel is al omheind met een draad van twee meter hoog met aan de binnenkant elektrische beveiliging.

De schapenboer weet dat dit waarschijnlijk niet voldoende is om een hongerige wolf buiten te houden. “Om alles wolfproof te maken heb je tijd en centen nodig. De elektrische beveiliging moet inderdaad aan de buitenkant van de draad staan. Je moet geregeld de batterijen controleren. Wanneer bij storm een tak afbreekt en op de omheining terechtkomt, valt de elektrische bescherming weg. Je moet realistisch zijn, 100% beveiligen is onmogelijk. Maar je moet inderdaad wel voorzorgsmaatregelen nemen.”

De wolf doolt rond. 

De wolf doolt rond. ©  rr

Sandra Hoppenbrouwers: “Wij werden woensdag op de hoogte gebracht van die zwervende wolf Daarom besloten we onmiddellijk om de landbouwers in onze gemeente hiervan op de hoogte te brengen. De wolf is gespot in Noord-Brabant. Deze wolf is nog aan het foerageren. Of hij richting onze regio afzakt is niet zeker, maar zich daarop voorbereiden lijkt ons zeker aangewezen. Het is belangrijk dat iedereen alert is en de nodige preventieve maatregelen neemt.”

“Het binnenhouden of goed afschermen van vee is aan de orde. De bekendste preventieve maatregel is het aanbrengen van schrikdraad. Die beschermt niet alleen het vee, maar zorgt er ook voor dat wolven leren wegblijven van landbouwdieren. Door vee maximaal met schrikdraad te beschermen, vermijden we dat wolven zich specialiseren in ‘makkelijke’ prooien en het wild links laten liggen”, vult Sandra Hoppenbrouwers nog aan.

Omheiningen veilig maken tegen een wolf, is niet altijd eenvoudig in open landbouwgebied. Ook voor de financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid ligt Kalmthout nog niet in risicogebied. Die risicogebieden worden geregeld aangepast aan nieuwe inzichten.

Sandra Hoppenbrouwer: “Bij schade door de wolf is het belangrijk dat je de juiste stappen onderneemt zodat je voor de geleden schade een financiële vergoeding kunt krijgen. Neem zo snel mogelijk en liefst binnen de 24 uur telefonisch contact op met de dienst natuurinspectie van Natuur en Bos. Een specialist komt dan langs om de schade vast te stellen en de oorzaak te onderzoeken. Wanneer na een sporen- en een DNA-onderzoek blijkt dat de schade effectief is aangericht door een wolf, dan heb je recht op een schadevergoeding.”

Vastgoed

Jobs in de regio