Vooruit en Open Vld in de clinch over verlaging subsidies vzw Gatam: “Marinower raakt zo een heel kwetsbare groep jongeren”

Antwerpen -

Het zit er bovenarms op tussen Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) en schepen van Werk Claude Marinower (Open Vld). Dat bleek duidelijk in de raadscommissies van afgelopen week. Aanleiding is de beslissing van schepen Marinower om de subsidies voor vzw Gatam drastisch te verminderen. “Hij raakt zo een heel kwetsbare groep jongeren in onze stad”, zegt Beels.

Jan Stassijns, Sacha Van Wiele

Gatam is een organisatie die mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, helpt om een job te vinden. De stad Antwerpen doet er ook beroep op om jongeren te begeleiden die dreigen zonder diploma de schoolbanken te verlaten. Via een intensief traject worden ze opnieuw naar de schoolbanken begeleid of klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden zo’n vierhonderd jongeren door Gatam begeleid. 40 tot 50 procent vindt daarna ook daadwerkelijk werk. Na twee jaar stijgt dit naar 70 tot 80%.

Om dit te realiseren kreeg Gatam in 2020 vanuit de stad Antwerpen 795.000 euro, maar . Antwerps schepen van Werk, Claude Marinower (Open Vld), schroeft dat nu terug naar 175.000 euro. Hij wil vooral inzetten op extra stageplaatsen op de werkvloer. “Het probleem is dat we met een acuut gebrek aan stageplaatsen zitten”, zegt Marinower. “Daarom laten we de specifieke begeleiding gericht op schoolgaande jongeren over aan het departement onderwijs (Jinnih Beels, red.). Dat past daar ook binnen de doelstelling om de ongekwalificeerde uitstroom terug te dringen. Het geeft ons dan weer meer zuurstof om aan werkgeverszijde meer kansen te creëren en kwetsbare, werkzoekende jongeren werkervaring te laten opdoen om ze te laten doorstromen naar duurzame jobs.”

Schepen van Werk, Claude Marinower (Open Vld) ©  WAS

Jinnih Beels (Vooruit), schepen van Onderwijs, is ‘not amused’ met die beslissing. “Schepen Marinower heeft vanuit zijn bevoegdheid beslist om het budget weg te halen bij Gatam”, zegt Beels. “En zo raakt hij een heel kwetsbare groep jongeren in onze stad. Ik kan begrijpen dat hij die middelen wil gebruiken om werkgevers te stimuleren en meer stageplaatsen te voorzien. Dat is ook nodig, maar dat gaat over jongeren die al arbeidsbekwaam zijn, klaar voor de arbeidsmarkt. In Antwerpen is er nog steeds een heel grote groep kwetsbare jongeren die daar uit de boot vallen. En juist daar komt vzw Gatam tussen, om hen te begeleiden. De beslissing van Marinower druist in tegen de engagementen die we als stadsbestuur zijn aangegaan om samen te zorgen dat meer jongeren mét een diploma de schoolbanken verlaten.”

“Ik vind het persoonlijk geen goed idee om dit project stop te zetten. Het is niet verstandig om jongeren ongekwalificeerd te laten uitstromen om dan pas daarna in te grijpen wanneer ze werkloos zijn.”

Antwerps schepen van Onderwijs, Jinnih Beels (Vooruit) 

Vanuit haar bevoegdheid onderwijs, paste Beels al een 175.000 bij voor de financiering van de vzw, maar dat alleen zal niet volstaan om de werking verder te zetten. “We zijn dus op zoek naar meer middelen, omdat ik het belangrijk vind deze jongeren niet in de steek te laten”, zegt Beels.

Gemeenteraadsleden Hicham El Mzairh (Vooruit) en Franky Loveniers (N-VA) hebben ook vragen over de sterke daling van het budget voor Gatam. Vooral El Mzairh wijst de schepen op de gemaakte afspraken in het Antwerpse bestuursakkoord. “De schooluitval zit nog steeds op 22 procent”, zegt El Mzairh. “In het bestuursakkoord hebben we duidelijke engagementen vastgelegd om de strijd aan te gaan tegen de ongekwalificeerde uitstroom in het onderwijs. Ik maak mij dus zorgen over de jongeren en vrees dat we met dit lage budget de werking van Gatam hypothekeren.”

Inhoudelijk wenst Gatam niet te reageren. Wel stellen zij bijzonder bezorgd te zijn voor de noden van de doelgroep die hier getroffen wordt. Toch hebben ze er het volste vertrouwen in dat constructief overleg tussen de betrokken schepenen tot een oplossing zal leiden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners